คณะสถาปัตยกรรมศาสต์ ศิลปะและการออกแบบ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การสร้างสรรค์แฟชั่นทรงผมด้วยเทคนิคการเกล้าผมในแนวคิดสตรีนิยม Kritsanapong Sittipanya; กฤษณะพงศ์ สิทธิปัญญา; Nirat Soodsang; นิรัช สุดสังข์; Naresuan University; Nirat Soodsang; นิรัช สุดสังข์; nirats@nu.ac.th; nirats@nu.ac.th
2565วีอาร์วีลแชร์ การออกแบบพั?นาเกมออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการLinda Intralak; ลินดา อินทราลักษณ์; Visit Janma; วิสิฐ จันมา; Naresuan University; Visit Janma; วิสิฐ จันมา; visitj@nu.ac.th; visitj@nu.ac.th
2565การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายโฆษณาตามการรับรู้ภาพลักษณ์ ภายใต้แนวคิดมายาคติความงามของสตรีเพศTanakit Koktong; ธนกิจ โคกทอง; Thaveerat Promrat; ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์; Naresuan University; Thaveerat Promrat; ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์; thaveeratp@nu.ac.th; thaveeratp@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเส้นใยต้นจากเชิงพาณิชย์Pimchutha Pigunthong; พิมพ์จุฑา พิกุลทอง; Nirat Soodsang; นิรัช สุดสังข์; Naresuan University; Nirat Soodsang; นิรัช สุดสังข์; nirats@nu.ac.th; nirats@nu.ac.th
2567การศึกษาผังพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวPantapat Boonma; พันธพัฒน์ บุญมา; Sant Chansomsak; สันต์ จันทร์สมศักดิ์; Naresuan University; Sant Chansomsak; สันต์ จันทร์สมศักดิ์; santc@nu.ac.th; santc@nu.ac.th
2565การพัฒนากระบวนการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวท้องถิ่น ประจําจังหวัดพิษณุโลกNarupon Komsan; นฤพนธ์ คมสัน; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; jirawatp@nu.ac.th; jirawatp@nu.ac.th
2022Sustainable alternative to Bhutan's housing constructionJigme Thinley; Jigme Thinley; Sirimas Hengrasmee; สิริมาส เฮงรัศมี; Naresuan University; Sirimas Hengrasmee; สิริมาส เฮงรัศมี; sirimash@nu.ac.th; sirimash@nu.ac.th
2565การสร้างสภาพแวดล้อมจริงเสมือนเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติสึนามิChawalit Doungu-tha; ชวลิต ดวงอุทา; Tatiya Theppituck; ตติยา เทพพิทักษ์; Naresuan University; Tatiya Theppituck; ตติยา เทพพิทักษ์; tatiyath@nu.ac.th; tatiyath@nu.ac.th
2565การสร้างเนื้อหาภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาภาพถ่ายบนสื่อสังคมNattapon Nukulkam; ณัฐพล นุกูลคาม; Tatiya Theppituck; ตติยา เทพพิทักษ์; Naresuan University; Tatiya Theppituck; ตติยา เทพพิทักษ์; tatiyath@nu.ac.th; tatiyath@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศกาลภาพถ่ายนานาชาติGun Ketwech; กรรณ เกตุเวช; Tatiya Theppituck; ตติยา เทพพิทักษ์; Naresuan University; Tatiya Theppituck; ตติยา เทพพิทักษ์; tatiyath@nu.ac.th; tatiyath@nu.ac.th
2565รูปแบบการจัดการทางศิลปหัตถกรรมชุมชนบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์Maturose Chavraiparn; มธุรส ชาวไร่ปราณ; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; jirawatp@nu.ac.th; jirawatp@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบโฆษณาดิจิทัลการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครพนมWatchara Sutakot; วัชระ สุตะโคตร; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; jirawatp@nu.ac.th; jirawatp@nu.ac.th
2563แนวทางการจัดการเชิงพื้นที่สำหรับพื้นที่กันชนระหว่างสถานีขนส่งและกระจายสินค้ากับพื้นที่ชุมชนรอบๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสนับสนุนการอยู่ดีมีสุขของชุมชน กรณีศึกษาสถานีขนส่งและกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลกJIRAKRIT JUDPHOL; จิรกฤษ จัดพล; Suwanna Rongwiriyaphanich; สุวรรณา รองวิริยะพานิช; Naresuan University. Faculty of Architecture, Art and Design
2563การออกแบบและพัฒนาหุ่นโครงสร้างเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ตัวละครสตอปโมชันแอนิเมชันNIPATSARA BUREEPIA; นิภัสรา บุรีเพีย; Visit Janma; วิสิฐ จันมา; Naresuan University. Faculty of Architecture, Art and Design
2563การพัฒนารูปแบบภาพยนตร์สั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่นSUTEE JULAKARN; สุธีย์ จุฬากาญจน์; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University. Faculty of Architecture, Art and Design
2019The Potential of Green Infrastructure (GI) to Reduce Urban Runoff in Phnom Penh CityCHANRACHNA NOU; Chanrachna Nou; Sasima Charoenkit; ศศิมา เจริญกิจ; Naresuan University. Faculty of Architecture
2562ประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบตลาดสดเมืองอุตรดิตถ์JATURON KAEWBUT; จาตุรนต์ แก้วบุตร; Watcharin Jinwuth; วัชรินทร์ จินต์วุฒิ; Naresuan University. Faculty of Architecture
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17