Browsing by Author ธีรพร กงบังเกิด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์กะปิระหว่างกระบวนการหมักต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระกมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
2563รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของการทำเอนแคปซูเลชันของสารสกัดใบโหระพา (Ocimum basilicum L.) ต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหารระหว่างการเก็บรักษานิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวกล้องเสริมโปรไอโอติกธีรพร กงบังเกิด; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาสับปะรดแท่งเสริมไปรไบโอติกธีรพร กงบังเกิด; เพชรรุ้ง เสนานุช
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูปธีรพร กงบังเกิด; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของกระบวนการทำแห้งต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาน้ำอบแห้งนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้งธีรพร กงบังเกิด; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์; ธีรพร กงบังเกิด
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าวนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; กิติศาสตร์ กระบวน
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดชุบแป้งและขนมปังแช่เยือกแข็งนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; ธีรพร กงบังเกิด; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาและยกระดับการผลิตปลาช่อนเค็มแห้งเพื่อการส่งออกนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; สิรินภา สุวรรณ์
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาสัม : สมบัติทางเคมีกายภาพ จุลชีววิทยาและลักษณะทางประสาทสัมผัสนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของการประยุกต์ใช้น้ำแข็งดัดแปลงต่ออายุการเก็บรักษาปลาน้ำจืดนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของสารสกัดเปลือกมันเทศในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในน้ำมันทอดนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด