Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยกำหนดการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุระดับภูมิภาคในประเทศไทยSila Tonboot; ศิลา โทนบุตร; Bhagaporn Wattanadumrong; ภคพร วัฒนดำรงค์; Naresuan University; Bhagaporn Wattanadumrong; ภคพร วัฒนดำรงค์; Bhagaporn@nu.ac.th; Bhagaporn@nu.ac.th
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอ้างว้างในผู้สูงอายุกะเหรี่ยงเผ่า ปกาเกอะญอที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากPeerawat Yangjun; พีระวัฒน์ แย้งจันทร์; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; supapornsud@nu.ac.th; supapornsud@nu.ac.th
2566รูปแบบการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังWalaya Tupanich; วัลยา ตูพานิช; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; Naresuan University; Pramote Wongsawat; ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์; pramotew@nu.ac.th; pramotew@nu.ac.th