คณะเภสัชศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาคู่มือสำหรับเภสัชกรชุมชนในการให้คำปรึกษาและแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุNataya Aunchitt; ณัฏยา อุ่นจิตต์; Paveena Sonthisombat; ปวีณา สนธิสมบัติ; Naresuan University; Paveena Sonthisombat; ปวีณา สนธิสมบัติ; paveenas@nu.ac.th; paveenas@nu.ac.th
2022The development of the blended fibroin/hemp CBD dressing for the treatment of chronic woundThamonphat Klinsang; ธมณภัทร กลิ่นสังข์; Jarupa Viyoch; จารุภา วิโยชน์; Naresuan University; Jarupa Viyoch; จารุภา วิโยชน์; jarupav@nu.ac.th; jarupav@nu.ac.th
2023Development of mucoadhesive patches containing alpha-mangostin for aphthous ulcersJiratchaya Lerdsrimongkol; จิรัชยา เลิศศรีมงคล; Worawut Kriangkrai; วรวุฒิ เกรียงไกร; Naresuan University; Worawut Kriangkrai; วรวุฒิ เกรียงไกร; worawutkr@nu.ac.th; worawutkr@nu.ac.th
2023Development of a Facial Cream for Anti-Inflammatory Containing Herbal ExtractsNino De mesa; NINO DE MESA; Neti Waranuch; เนติ วระนุช; Naresuan University; Neti Waranuch; เนติ วระนุช; netiw@nu.ac.th; netiw@nu.ac.th
2566การประเมินการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกSangsuda Pengkum; แสงสุดา เพ็งคุ้ม; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; Naresuan University; Assadang Polnok; อัษฎางค์ พลนอก; assadangp@nu.ac.th; assadangp@nu.ac.th
2565การสำรวจประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และวิธีการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราBoonyaporn Kleaubsamran; บุณยาพร เคลือบสำราญ; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; Naresuan University; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; anjanaf@nu.ac.th; anjanaf@nu.ac.th
2023The development of transfersomes containing Eulophia macrobulbon extractSasawat Potisuwan; ศาศวัต โพธิสุวรรณ; Soravoot Rujivipat; สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์; Naresuan University; Soravoot Rujivipat; สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์; soravootr@nu.ac.th; soravootr@nu.ac.th
2565ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับกระบวนการฉีดอินซูลินไม่เหมาะสมRattchanun Uruekoran; รัชนันท์ อุรุเอกโอฬาร; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; Naresuan University; Anjana Fuangchan; อัลจนา เฟื่องจันทร์; anjanaf@nu.ac.th; anjanaf@nu.ac.th
2022Development of foaming hand sanitizer containing Andrographis paniculata extract.Sasid Suksumit; ศศิศ สุขสุมิตร; Nattakanwadee Khumpirapang; ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง; Naresuan University; Nattakanwadee Khumpirapang; ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง; nattakanwadeek@nu.ac.th; nattakanwadeek@nu.ac.th
2565ผลการดำเนินงานของเครือข่าย RDU COMMUNITY ด้วย PAR กรณีศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะและ NSAIDs อย่างสมเหตุผลKesinee Nunthamanop; เกศินี นันทมานพ; Daranee Chiewchantanakit; ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ; Naresuan University; Daranee Chiewchantanakit; ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ; daraneec@nu.ac.th; daraneec@nu.ac.th
2565ผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สูตรผสมระหว่างกระเจี๊ยบแดงและเลม่อนเวอบีน่าในโรคอ้วน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน Phiyanuch Thimkorn; ปิยะนุช ทิมคร; Supawan Pongpattanawut; ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ; Naresuan University; Supawan Pongpattanawut; ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ; supawanp@nu.ac.th; supawanp@nu.ac.th
2022Development of film-forming solutions containing Kaempferia parviflora extract for Aphthous ulcersNattanich Wattanaphraya; ณัฏฐนิช วัฒนะพระยา; Worawut Kriangkrai; วรวุฒิ เกรียงไกร; Naresuan University; Worawut Kriangkrai; วรวุฒิ เกรียงไกร; worawutkr@nu.ac.th; worawutkr@nu.ac.th
2565ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักโดยใช้บุคคลต้นแบบRatiya Jantawee; รติยา จันทวี; Chanthonrat Sitthiworanan; จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์; Naresuan University; Chanthonrat Sitthiworanan; จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์; chanthonrats@nu.ac.th; chanthonrats@nu.ac.th
2022Development of cell – based model for NFAT (Nuclear factor of activated T-cell) nuclear – cytoplasm translocation and its application for immunomodulator screeningAkachai Khuekankaew; เอกชัย เครือแก่นแก้ว; Nuttawut Saelim; ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม; Naresuan University; Nuttawut Saelim; ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม; nuttawuts@nu.ac.th; nuttawuts@nu.ac.th
2564การพัฒนาบทบาทเภสัชกรในทีมสหวิชาชีพสำหรับการจัดการ อาการปวดด้วยยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามอย่างต่อเนื่อง จนถึงที่บ้าน โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีTHIPSUKON JAROENPAN; ทิพย์สุคนธ์ เจริญพันธ์; Chanthonrat Sitthiworanan; จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์; Naresuan University; Chanthonrat Sitthiworanan; จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์; chanthonrats@nu.ac.th; chanthonrats@nu.ac.th
2021Development of mouthwash containing Hemp extract for mouth ulcer KHESKANYA KONGKADEE; เกศกัญญา คงคดี; Neti Waranuch; เนติ วระนุช; Naresuan University; Neti Waranuch; เนติ วระนุช; netiw@nu.ac.th; netiw@nu.ac.th
2565ภาวะหมดไฟในการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของเภสัชกรประจำโรงพยาบาลPacharaorn Wannapeera; พชรอร วรรณภีระ; Paveena Sonthisombat; ปวีณา สนธิสมบัติ; Naresuan University; Paveena Sonthisombat; ปวีณา สนธิสมบัติ; paveenas@nu.ac.th; paveenas@nu.ac.th
2565ผลของกระบวนการบริบาลภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อผลลัพธ์ด้านคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้Chonlapawee Mata; ชลปวีร์ มะทะ; Daranee Chiewchantanakit; ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ; Naresuan University; Daranee Chiewchantanakit; ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ; daraneec@nu.ac.th; daraneec@nu.ac.th
2021Inhibitory and inductive effects of Bacopa monnieri standardized extract and its constituents on human liver cytochrome P450MARISA KHUMYAT; มาริสา คุ้มญาติ; Dumrongsak Pekthong; ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
2021Multiple in vitro systems for assessment of metabolic profile and pharmacokinetics of the mainbioactive constituent of Eulophia macrobulbonKITTIYA KAMONLAKORN; กฤติญา กมลคร; Dumrongsak Pekthong; ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44
 next >