Browsing by Author omthajitp@nu.ac.th

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Tewarach Mangkala; เทวราช มังคะละ; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; Naresuan University; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; omthajitp@nu.ac.th; omthajitp@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการ Active learning ร่วมกับเทคนิค memonry modelFa-amporn Singtong; ฟ้าอำพร สิงห์ทอง; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; Naresuan University; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; omthajitp@nu.ac.th; omthajitp@nu.ac.th
2565การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชัน (Gamification) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Tammakirati Buabmee; ธรรมกีรติ บวบมี; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; Naresuan University; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; omthajitp@nu.ac.th; omthajitp@nu.ac.th
2565การพัฒนาแบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT (Learning Togethet) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Sujinda Nuankaew; สุจินดา นวนแก้ว; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; Naresuan University; Omthajit Pansri; อ้อมธจิต แป้นศรี; omthajitp@nu.ac.th; omthajitp@nu.ac.th