คณะสหเวชศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2022Anticancer effects of Moringa oleifera Lam. leaf extracts on the human breast cancer cellsPRAPAKORN WISITPONGPUN; ประภากร วิสิฐพงศ์พันธ์; Kanchana Usuwanthim; กาญจนา อู่สุวรรณทิม; Naresuan University; Kanchana Usuwanthim; กาญจนา อู่สุวรรณทิม; kanchanau@nu.ac.th; kanchanau@nu.ac.th
2565การประเมินปริมาณรังสีของการวางแผนการรักษาโดยใช้วัสดุสมมูลเนื้อเยื่อเสมือน สำหรับเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเชิงปริมาตรในมะเร็งเต้านม ด้วยอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอล ชนิดนาโนดอทRusdchai Chaisuttee; รัดใจ ใจสุทธิ; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; Naresuan University; Titipong Kaewlek; ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก; titipongk@nu.ac.th; titipongk@nu.ac.th
2565การสร้างโปรแกรมจำลองการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ Sujitra Katekarn; สุจิตรา เกตุกาญจน์; Teonchit Nuamchit; เตือนจิตร น่วมจิตร; Naresuan University; Teonchit Nuamchit; เตือนจิตร น่วมจิตร; teonchitn@nu.ac.th; teonchitn@nu.ac.th
2022Development of Preparation Methods for Glycated BiomoleculesWanutchaya Duanginta; วณัชยา ดวงอินตา; Wanvisa Treebuphachatsakul; วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล; Naresuan University; Wanvisa Treebuphachatsakul; วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล; wanvisab@nu.ac.th; wanvisab@nu.ac.th
2022Study of Herbal Extracts for Antibacterial Activity and Type Three Secretion System Inhibitor in BacteriaPatipat Thinwang; ปฏิพัทธ์ ทินวัง; Rerngwit Boonyom; เริงวิทย์ บุญโยม; Naresuan University; Rerngwit Boonyom; เริงวิทย์ บุญโยม; rerngwitb@nu.ac.th; rerngwitb@nu.ac.th
2565การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของนักกายภาพบำบัดที่ผ่านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัดในประเทศไทยWitawit Wiriyasakunphan; วิธวิทย์ วิริยะสกุลพันธุ์; Parinya Lertsinthai; ปริญญา เลิศสินไทย; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2564การประเมินค่าระดับกั้นของการกำหนดขอบเขตด้วยเพท/ซีที สำหรับการวางแผนการรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีJIRAPORN KHAMHANG; จิราภรณ์ คำห้าง; Patsuree Cheebsumon; ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2022ผลของโปรตีนลูกผสมตัวยับยั้งชนิดซีครีโทรีลิวโคไซด์โปรตีเอสมนุษย์ต่อการบาดเจ็บจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีเลือดไหลกลับในสัตว์ทดลองPodsawee Mongkolpathumrat; พศวีร์ มงคลปทุมรัตน์; Sarawut Kumphune; สราวุธ คำปวน; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2565ผลของการออกกำลังกายในน้ำต่อระดับการคิดรู้และความคล่องแคล่วว่องไวในผู้สูงอายุDoonsopa Chairat; ดุลย์โสภา ชัยรัตน์; Waroonnapa Srisoparb; วรุณนภา ศรีโสภาพ; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2022ผลของการร่วมออกกำลังกายในชุมชนต่อปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดSUWADEE MEEMARK; สุวดี มีมาก; Orathai Tangvarasittichai; อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2565การตรวจสอบโปรแกรมวัดปริมาณรังสีจากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกันคุณภาพก่อนการรักษาในงานรังสีรักษาWanwanat Sumanaphan; วรรณวนัช สุมนาพันธุ์; Patsuree Cheebsumon; ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2022การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบมะกรูดต่อภาวะเหงือกอักเสบWATUNYOO BUAKAEW; วธัญญู บัวแก้ว; Kanchana Usuwanthim; กาญจนา อู่สุวรรณทิม; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2564การประเมินเตียงฉายรังสีแบบเคลื่อนที่อิสระหกทิศทางด้วยหุ่นจำลองทรงลูกบาศก์จากเครื่องพิมพ์สามมิติTIPPAWAN POPREEDA; ทิพวรรณ ปอปรีดา; Nuntawat Udee; นันทวัฒน์ อู่ดี; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2564การประเมินประสิทธิภาพอัลกอริทึมโนวเลจเบสแพลนในผู้ป่วยมะเร็ง ศีรษะและลำคอด้วยเทคนิคปรับความเข้มเชิงปริมาตรKORNKANOK CHAWENGSAKSOPAK; กรกนก เชวงศักดิ์โสภาคย์; Nuntawat Udee; นันทวัฒน์ อู่ดี; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2020ANTICANCER EFFECT OF Citrus hystrix LEAF EXTRACTS ON THE TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER CELL LINE MDA-MB-231YATHSOEUNG HO; Yathsoeung Ho; Kanchana Usuwanthim; กาญจนา อู่สุวรรณทิม; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2020Development of mucoadhesive silk fibroin nanoparticles for sustained drug delivery to the ocular surfaceCHULA SRIKAJORN; จุฬา ศรีขจร; Wanachat Thongsuk; วรรณฉัตร ทองสุข; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2563ระดับกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเขตสุขภาพที่ 2PARAVEE MUSIKARAT; ปารวี มุสิกรัตน์; Kanokwan Srisupornkornkool; กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2564การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดไทยในงานสร้างเสริมสุขภาพLALITA PROMPAN; ลลิตา พรหมปั้น; Panada Taechasubamorn; ปนดา เตชทรัพย์อมร; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2563ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจด้วยอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหายใจ NU SpiroBreath ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่มีสุขภาพดีJIRASIN WIWATMANITSAKUL; จิรสิน วิวัฒน์มานิตสกุล; Weerapong Chidnok; วีระพงษ์ ชิดนอก; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
2564คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือคัดกรองสตาร์ทฉบับภาษาไทย (ฉบับดัดแปลง) ในผู้ที่มีอาการปวดคอNATTAWAN PHUNGWATTANAKUL; ณัฐวรรณ พึ่งวัฒนกุล; Taweewat Wiangkham; ทวีวัฒน์ เวียงคำ; Naresuan University. Faculty of Allied Health Sciences
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
 next >