คณะวิศวกรรมศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมบนพื้นฐานของวิธีการเชิงพันธุกรรมAmornrat Muenjitnoy; อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย; Kawin Sonthipermpoon; กวิน สนธิเพิ่มพูน; Naresuan University; Kawin Sonthipermpoon; กวิน สนธิเพิ่มพูน; sonkawin@nu.ac.th; sonkawin@nu.ac.th
2565การพัฒนาอัลกอริทึมในการจำแนกสิ่งทอตามชนิดผ้าเพื่อระบบเตารีดอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติWachira Limsripraphan; วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์; Suchart Yammen; สุชาติ แย้มเม่น; Naresuan University; Suchart Yammen; สุชาติ แย้มเม่น; sucharty@nu.ac.th; sucharty@nu.ac.th
2566การวิเคราะห์ปัจจัยทางไฟฟ้าที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของเนื้อหมูในกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรSiwakon Sriruwat; ศิวกร ศรีรุวัฒน์; Sarawut Wattanawongpitak; สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์; Naresuan University; Sarawut Wattanawongpitak; สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์; sarawutw@nu.ac.th; sarawutw@nu.ac.th
2566ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอุบัติเหตุโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกPornpanom Nanthasen; พรพนม นันทะเสน; Panomkhawn Riyamongkol; พนมขวัญ ริยะมงคล; Naresuan University; Panomkhawn Riyamongkol; พนมขวัญ ริยะมงคล; panomkhawnr@nu.ac.th; panomkhawnr@nu.ac.th
2565คอนเวอร์เตอร์กระแสตรงแบบสองทิศทางด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่แรงดันสูงบนระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์Chayakarn Saeseiw; ชญากานต์ แซ่เซียว; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; Naresuan University; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; piyadanip@nu.ac.th; piyadanip@nu.ac.th
2565การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผัก ด้วยการวิเคราะห์แถบความถี่คลื่นแสงNatthasak Yaemsuk; ณัฐศักดิ์ แย้มสุข; Suchart Yammen; สุชาติ แย้มเม่น; Naresuan University; Suchart Yammen; สุชาติ แย้มเม่น; sucharty@nu.ac.th; sucharty@nu.ac.th
2565การพัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจจับทิศทางใบหน้าและสถานะดวงตาที่ถูกปิดบางส่วนSitthisak Thino; สิทธิศักดิ์ ทิโน; Panomkhawn Riyamongkol; พนมขวัญ ริยะมงคล; Naresuan University; Panomkhawn Riyamongkol; พนมขวัญ ริยะมงคล; panomkhawnr@nu.ac.th; panomkhawnr@nu.ac.th
2565การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์Putariya Meeusa; ภูทริยา มีอุสาห์; Thaweesak Taekratok; ทวีศักดิ์ แตะกระโทก; Naresuan University; Thaweesak Taekratok; ทวีศักดิ์ แตะกระโทก; thaweesakt@nu.ac.th; thaweesakt@nu.ac.th
2565ต้นแบบเทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพการบริการโทรเวชกรรมด้วยแว่นโฮโลเลนส์Saran Suwannapoth; ศรัณย์ สุวรรณโภชน์; Paisarn Muneesawang; ไพศาล มุณีสว่าง; Naresuan University; Paisarn Muneesawang; ไพศาล มุณีสว่าง; paisarnmu@nu.ac.th; paisarnmu@nu.ac.th
28การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งร่วมกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นตกแบบอัจฉริยะChirawat Thongkaemkaeo; จีรวัฒน์ ทองแกมแก้ว; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; Naresuan University; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; pajareet@nu.ac.th; pajareet@nu.ac.th
2565ระบบแสดงสถานะแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์Thiraphong Banchong; ธีรพงศ์ บรรจง; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; Naresuan University; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; sompornr@nu.ac.th; sompornr@nu.ac.th
2565อุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นตก พร้อมระบบป้องกันน้ำฝนอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์Suttipong Dondee; สุทธิพงษ์ ดอนดี; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; Naresuan University; Pajaree Thongsanit; ปาจรีย์ ทองสนิท; pajareet@nu.ac.th; pajareet@nu.ac.th
2565การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการจำลองสถานการณ์ประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยการบำบัดขยะด้วยกรรมวิธีเชิงกล-ชีวภาพPaisit Chomchiangkham; ไพสิฐ ชมเชียงคำ; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; dondejt@nu.ac.th; dondejt@nu.ac.th
2565การประเมินประสิทธิภาพระยะยาวและความคงทนของวัสดุชั้นพื้นทางปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และพอลิเมอร์ในห้องปฏิบัติการNattanon Khumkud; ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; Naresuan University; Korakod Nusit; กรกฎ นุสิทธิ์; korakodn@nu.ac.th; korakodn@nu.ac.th
2565การหาค่าที่เหมาะสมสปริงกลับของเครื่องซีเอ็นซีดัดท่อบนพื้นฐานโครงข่ายประสาทเทียมSomchai Kongnoo; สมชาย คงหนู; Kawin Sonthipermpoon; กวิน สนธิเพิ่มพูน; Naresuan University; Kawin Sonthipermpoon; กวิน สนธิเพิ่มพูน; sonkawin@nu.ac.th; sonkawin@nu.ac.th
2022BIODEGRADATION OF PARAQUAT BY BACTERIA-IMMOBILIZED BIOCHAR IN AQUEOUS SOLUTIONNguyen Chi toan; Nguyen Chi Toan; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; dondejt@nu.ac.th; dondejt@nu.ac.th
2565การพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะอย่างยั่งยืนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยNattapon Putakul; ณัฐพล ภู่ตระกูล; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; Naresuan University; Dondej Tungtakanpoung; ดลเดช ตั้งตระการพงษ์; dondejt@nu.ac.th; dondejt@nu.ac.th
2565การจัดชุดขนาดเฟอร์นิเจอร์การยศาสตร์สำนักงานตามความสัมพันธ์ของสัดส่วนร่างกายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องPreechapon Boonsong; ปรีชาพล บุญส่ง; Sutanit Puttapanom; สุธนิตย์ พุทธพนม; Naresuan University; Sutanit Puttapanom; สุธนิตย์ พุทธพนม; sutanitp@nu.ac.th; sutanitp@nu.ac.th
2563การพัฒนาและวิเคราะห์กลไกสำหรับเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติAKKARAWIN KRONGCHAI; อัครวินท์ ครองไชย; Sumet Heamawatanachai; สุเมธ เหมะวัฒนะชัย; Naresuan University; Sumet Heamawatanachai; สุเมธ เหมะวัฒนะชัย; sumeth@nu.ac.th; sumeth@nu.ac.th
2565การพัฒนาเก้าอี้เข็นผู้พิการสั่งการด้วยเสียงMongkolchai Rungrueang; มงคลชัย รุ่งเรือง; Sumet Heamawatanachai; สุเมธ เหมะวัฒนะชัย; Naresuan University; Sumet Heamawatanachai; สุเมธ เหมะวัฒนะชัย; sumeth@nu.ac.th; sumeth@nu.ac.th
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
 next >