คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566ฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไหมข้าวโพดPattarachon Apisitwittaya; ภัทรชล อภิสิทธิ์วิทยา; Netnaphis Warnnissorn; เนตรนภิส วรรณิสสร; Naresuan University; Netnaphis Warnnissorn; เนตรนภิส วรรณิสสร; netnaphisw@nu.ac.th; netnaphisw@nu.ac.th
2565ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของดอกเห็ดหอมและดอกเห็ดเป่าฮื้อที่ผ่านการย่อยโดยเอนไซม์ย่อยโปรตีนWannaporn Sagasae; วรรณภร สากระแสร์; Jongrak Attarat; จงรักษ์ อรรถรัฐ; Naresuan University; Jongrak Attarat; จงรักษ์ อรรถรัฐ; jongrukau@nu.ac.th; jongrukau@nu.ac.th
2023Health risk assessment of the hooded oyster, Saccostrea cucullata (Born, 1778) from Libong Island, ThailandKitiya Kongthong; กิติยา คงทอง; Natthawut Charoenphon; ณัฐวุฒิ เจริญผล; Naresuan University; Natthawut Charoenphon; ณัฐวุฒิ เจริญผล; natthawutch@nu.ac.th; natthawutch@nu.ac.th
2023Mechanistic insights of SRPK inhibitors in cholangiocarcinoma cell apoptosisPreenapan Changphasuk; ปรีณาพรรณ ช่างผาสุข; Worasak Kaewkong; วรศักดิ์ แก้วก่อง; Naresuan University; Worasak Kaewkong; วรศักดิ์ แก้วก่อง; worasakk@nu.ac.th; worasakk@nu.ac.th
2021Apoptosis induction on colon cancer cells from the Calotropis gigantea stem bark extractTHANWARAT WINITCHAIKUL; ธัญวรัตม์ วินิจฉัยกุล; Piyarat Srisawang; ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง; Naresuan University; Piyarat Srisawang; ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง; piyarats@nu.ac.th; piyarats@nu.ac.th
2023Genetic analysis of Indoplanorbis and Lymnaea and their trematode parasites in ThailandAbdulhakam Dumidae; อับดุลฮากัม ดูมีแด; Apichat Vitta; อภิชาติ วิทย์ตะ; Naresuan University; Apichat Vitta; อภิชาติ วิทย์ตะ; apichatv@nu.ac.th; apichatv@nu.ac.th
2566การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในชุมชนเสี่ยง ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกNuttacha Sangsawangwattana; ณัฐชา เเสงสว่างวัฒนะ; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; Naresuan University; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; wilawanp@nu.ac.th; wilawanp@nu.ac.th
2022The relationship between ARID1A and epithelial-mesenchymal transition-related proteins expression in differential histological grading of colorectal cancer tissuesPHATTARAPON SONTHI; ภัทรพล สนธิ; Natthiya Sakulsak; ณัฐธิยา สกุลศักดิ์; Naresuan University; Natthiya Sakulsak; ณัฐธิยา สกุลศักดิ์; natthiyak@nu.ac.th; natthiyak@nu.ac.th
2566การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะและจีโนไทป์ของเชื้อ Acinetobacter baumannii จากโรงพยาบาลตติยภูมิในประเทศไทยJadsadaporn Redkimned; เจษฎาภรณ์ รอดกำเนิด; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; Naresuan University; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; rapeet@nu.ac.th; rapeet@nu.ac.th
2564การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของผงโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคา  SUMITRA SUKPITAK; สุมิตรา สุขพิทักษ์; Damratsamon Surangkul; ดามรัศมน สุรางกูร; Naresuan University; Damratsamon Surangkul; ดามรัศมน สุรางกูร; damratsamons@nu.ac.th; damratsamons@nu.ac.th
2566ศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาวงศ์ปลาตะเพียนในชุมชนเสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทยCheerasak Champakaew; จีรศักดิ์ จำปาแก้ว; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; Naresuan University; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; wilawanp@nu.ac.th; wilawanp@nu.ac.th
2566การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการย่อยโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและพลาสติกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนSirikran Lekuthai; สิริกาญจน์ เล็กอุทัย; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; Naresuan University; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; rapeet@nu.ac.th; rapeet@nu.ac.th
2566ผลของไคโตซานและเมทิลจัสโมเนตต่อการสร้างสารระเหยในข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หลังถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายNuttarika Laokhetkit; นัฐริกา เหล่าเขตกิจ; Panatda Jannoey; ปนัดดา จันทร์เนย; Naresuan University; Panatda Jannoey; ปนัดดา จันทร์เนย; panatdaj@nu.ac.th; panatdaj@nu.ac.th
2023Diversity of entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria in Thailand and their application for the control of Aedes larvaeChanakan Subkrasae; ชนกานต์ สืบกระแส; Apichat Vitta; อภิชาติ วิทย์ตะ; Naresuan University; Apichat Vitta; อภิชาติ วิทย์ตะ; apichatv@nu.ac.th; apichatv@nu.ac.th
2003Phosphodiesterase-5 inhibitory and vasodilator actions of quinazoline derivativesUsana Chatturong; อุษณา จัตุรงค์; Krongkarn Chootip; กรองกาญจน์ ชูทิพย์; Naresuan University; Krongkarn Chootip; กรองกาญจน์ ชูทิพย์; krongkarnc@nu.ac.th; krongkarnc@nu.ac.th
2023Effect of pineapple on lipid metabolism in high cholesterol diet-fed ratsAticha Namwong; อทิชา นามวงศ์; Wachirawadee Malakul; วชิราวดี มาลากุล; Naresuan University; Wachirawadee Malakul; วชิราวดี มาลากุล; wachirawadeema@nu.ac.th; wachirawadeema@nu.ac.th
2565บทบาทของเปปไทด์ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากโมโนโซเดียมยูเรต Supattra Charoenwutthikun; สุพัตรา เจริญวุฒิกุล; Duangkamol Kunthalert; ดวงกมล ขันธเลิศ; Naresuan University; Duangkamol Kunthalert; ดวงกมล ขันธเลิศ; duangkamolk@nu.ac.th; duangkamolk@nu.ac.th
2565การเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์เดนไดรติกที่พัฒนาจากโมโนไซต์หลังได้รับการกระตุ้นManutsavee Khonlak; มนัสวี คนหลัก; Apirath Wangteeraprasert; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; Naresuan University; Apirath Wangteeraprasert; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; apirathw@nu.ac.th; apirathw@nu.ac.th
2564การวิเคราะห์จีโนมและการแสดงออกยีนของ Acinetobacter baumannii ระหว่างการติดเชื้อแบคเทอริโอเฟจเพื่อการนำเปปไทด์จากแบคเทอริโอเฟจไปประยุกต์ใช้SUPAT KHONGFAK; สุพัฒน์ คงฟัก; Sutthirat Sitthisak; สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; Naresuan University; Sutthirat Sitthisak; สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; sutthiratsi@nu.ac.th; sutthiratsi@nu.ac.th
2022Development of microfluidic tools for studying individual zooplanktonsDusitta Detkeow; ดุสิตตา เดชแก้ว; Pakpoom Subsoontorn; ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร; Naresuan University; Pakpoom Subsoontorn; ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร; pakpoomsu@nu.ac.th; pakpoomsu@nu.ac.th
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
 next >