คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะและจีโนไทป์ของเชื้อ Acinetobacter baumannii จากโรงพยาบาลตติยภูมิในประเทศไทยJadsadaporn Redkimned; เจษฎาภรณ์ รอดกำเนิด; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; Naresuan University; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; rapeet@nu.ac.th; rapeet@nu.ac.th
2564การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของผงโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากถั่วดาวอินคา  SUMITRA SUKPITAK; สุมิตรา สุขพิทักษ์; Damratsamon Surangkul; ดามรัศมน สุรางกูร; Naresuan University; Damratsamon Surangkul; ดามรัศมน สุรางกูร; damratsamons@nu.ac.th; damratsamons@nu.ac.th
2566ศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาวงศ์ปลาตะเพียนในชุมชนเสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทยCheerasak Champakaew; จีรศักดิ์ จำปาแก้ว; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; Naresuan University; Wilawan Pumidonming; วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง; wilawanp@nu.ac.th; wilawanp@nu.ac.th
2566การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการย่อยโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและพลาสติกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนSirikran Lekuthai; สิริกาญจน์ เล็กอุทัย; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; Naresuan University; Rapee Thammeepak; ระพี ธรรมมีภักดิ์; rapeet@nu.ac.th; rapeet@nu.ac.th
2566ผลของไคโตซานและเมทิลจัสโมเนตต่อการสร้างสารระเหยในข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หลังถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายNuttarika Laokhetkit; นัฐริกา เหล่าเขตกิจ; Panatda Jannoey; ปนัดดา จันทร์เนย; Naresuan University; Panatda Jannoey; ปนัดดา จันทร์เนย; panatdaj@nu.ac.th; panatdaj@nu.ac.th
2023Diversity of entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria in Thailand and their application for the control of Aedes larvaeChanakan Subkrasae; ชนกานต์ สืบกระแส; Apichat Vitta; อภิชาติ วิทย์ตะ; Naresuan University; Apichat Vitta; อภิชาติ วิทย์ตะ; apichatv@nu.ac.th; apichatv@nu.ac.th
2003Phosphodiesterase-5 inhibitory and vasodilator actions of quinazoline derivativesUsana Chatturong; อุษณา จัตุรงค์; Krongkarn Chootip; กรองกาญจน์ ชูทิพย์; Naresuan University; Krongkarn Chootip; กรองกาญจน์ ชูทิพย์; krongkarnc@nu.ac.th; krongkarnc@nu.ac.th
2023Effect of pineapple on lipid metabolism in high cholesterol diet-fed ratsAticha Namwong; อทิชา นามวงศ์; Wachirawadee Malakul; วชิราวดี มาลากุล; Naresuan University; Wachirawadee Malakul; วชิราวดี มาลากุล; wachirawadeema@nu.ac.th; wachirawadeema@nu.ac.th
2023Effects of Roll-on Containing Cannabis Extract and Isolated cannabidiol on nociception in mice Nutthakan Seeja; นัฐการณ์ สีจ๊ะ; Onrawee Khongsombat; อรระวี คงสมบัติ; Naresuan University; Onrawee Khongsombat; อรระวี คงสมบัติ; onraweek@nu.ac.th; onraweek@nu.ac.th
2565บทบาทของเปปไทด์ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากโมโนโซเดียมยูเรต Supattra Charoenwutthikun; สุพัตรา เจริญวุฒิกุล; Duangkamol Kunthalert; ดวงกมล ขันธเลิศ; Naresuan University; Duangkamol Kunthalert; ดวงกมล ขันธเลิศ; duangkamolk@nu.ac.th; duangkamolk@nu.ac.th
2022Shotgun proteomics analysis of protein responding to drug addition in rat testis.Jitnapar Thongleart; จิตนภา ทองเลิศ; Sutisa Thanoi; สุทิสา ถาน้อย; Naresuan University; Sutisa Thanoi; สุทิสา ถาน้อย; sutisat@nu.ac.th; sutisat@nu.ac.th
2565การเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์เดนไดรติกที่พัฒนาจากโมโนไซต์หลังได้รับการกระตุ้นManutsavee Khonlak; มนัสวี คนหลัก; Apirath Wangteeraprasert; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; Naresuan University; Apirath Wangteeraprasert; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; apirathw@nu.ac.th; apirathw@nu.ac.th
2564การวิเคราะห์จีโนมและการแสดงออกยีนของ Acinetobacter baumannii ระหว่างการติดเชื้อแบคเทอริโอเฟจเพื่อการนำเปปไทด์จากแบคเทอริโอเฟจไปประยุกต์ใช้SUPAT KHONGFAK; สุพัฒน์ คงฟัก; Sutthirat Sitthisak; สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; Naresuan University; Sutthirat Sitthisak; สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; sutthiratsi@nu.ac.th; sutthiratsi@nu.ac.th
2022Development of microfluidic tools for studying individual zooplanktonsDusitta Detkeow; ดุสิตตา เดชแก้ว; Pakpoom Subsoontorn; ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร; Naresuan University; Pakpoom Subsoontorn; ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร; pakpoomsu@nu.ac.th; pakpoomsu@nu.ac.th
2021Mucin expression patterns in Thai colorectal cancer YUPA SRITHONGCHAI; ยุพา ศรีทองชัย; Natthiya Sakulsak; ณัฐธิยา สกุลศักดิ์; Naresuan University; Natthiya Sakulsak; ณัฐธิยา สกุลศักดิ์; natthiyak@nu.ac.th; natthiyak@nu.ac.th
2564ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่แยกได้จากอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกSUPAVADEE PHUMPHIT; สุภาวดี พุ่มพิศ; Aunchalee Thanwisai; อัญชลี ฐานวิสัย; Naresuan University; Aunchalee Thanwisai; อัญชลี ฐานวิสัย; aunchaleet@nu.ac.th; aunchaleet@nu.ac.th
2564คุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในปลานิลของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ที่คัดแยกได้จากทางเดินอาหารของปลาNOPPADON SIANGPRO; นพปฎล เสียงเพราะ; Rumpa Jutakanoke; รัมภา จุฑะกนก; Naresuan University; Rumpa Jutakanoke; รัมภา จุฑะกนก; rumpaj@nu.ac.th; rumpaj@nu.ac.th
2564ฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า พลาเท็นซิส ต่อการฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อหนู L6 จากภาวะเครียดออกซิเดชันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์SIRILUK SANSANOR; สิริลักษณ์ สันเสนาะ; Krit Tantanarat; กฤษณ์ ตันตนะรัตน์; Naresuan University; Krit Tantanarat; กฤษณ์ ตันตนะรัตน์; kritt@nu.ac.th; kritt@nu.ac.th
2563การเพิ่มผลผลิตสารสตีลบินในการเพาะเลี้ยงรากลอยถั่วลิสงโดยการกระตุ้นด้วยไคโตซาน เมทิลจัสโมเนต และไซโคลเดกซ์ทรินPHADTRAPHORN CHAYJARUNG; ภัทราภร ฉายจรุง; Apinun Limmongkon; อภินันท์ ลิ้มมงคล; Naresuan University; Apinun Limmongkon; อภินันท์ ลิ้มมงคล; apinunl@nu.ac.th; apinunl@nu.ac.th
2022Serum proteomic analysis of neurotransmission-related proteins associated with cognitive functions in a Thai populationChen Chen; Chen Chen; Sutisa Thanoi; สุทิสา ถาน้อย; Naresuan University; Sutisa Thanoi; สุทิสา ถาน้อย; sutisat@nu.ac.th; sutisat@nu.ac.th
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
 next >