คณะวิทยาศาสตร์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุร่วมกับออนโทโลยีเพื่อวิเคราะห์การใช้ที่ดินในจังหวัดพิษณุโลกUttaporn Lertaramsaeng; อรรธพร เลิศอร่ามแสง; Janjira Payakpate; จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ; Naresuan University; Janjira Payakpate; จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ; janjirap@nu.ac.th; janjirap@nu.ac.th
2566การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการตรวจหายีนต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบ้แห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทยSarocha Thawathotsapakorn; สโรชา ทวาทศปกรณ์; Wandee Wattanachaiyingcharoen; วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ; Naresuan University; Wandee Wattanachaiyingcharoen; วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ; wandeew@nu.ac.th; wandeew@nu.ac.th
2566ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพและเฝ้าติดตามการล้มของผู้สูงอายุผ่านระบบ IoTNattapong Apirattanon; ณัฐพงศ์ อภิรัชตานนท์; Kriangsak Prompak; เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์; Naresuan University; Kriangsak Prompak; เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์; kriangsakp@nu.ac.th; kriangsakp@nu.ac.th
2003Development of Poly(lactic acid)/Poly(ethylene glycol) Nanofibers for Wound Healing Patch with Anti-bacterial and Anti-inflammatory PropertiesPhassorn Khumfu; พรรษสรณ์ คำฟู; Yupin Phuphuak; ยุพิน ภูพวก; Naresuan University; Yupin Phuphuak; ยุพิน ภูพวก; yupinp@nu.ac.th; yupinp@nu.ac.th
2565การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์สำหรับสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต็กในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Wichep Jaiboon; วิเชพ ใจบุญ; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2565กรอบการวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อบรรเทาภัยคุกคามต่อระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานThongrob Auxsorn; ธงรบ อักษร; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2566การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและไพรีนด้วยพืชวงศ์หญ้าร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชAmnat Phetsuwan; อำนาจ เพ็ชรสุวรรณ; Narisa Kunpratum; เนริสา คุณประทุม; Naresuan University; Narisa Kunpratum; เนริสา คุณประทุม; narisak@nu.ac.th; narisak@nu.ac.th
2565ผลของการแทนที่ไอออนในตําแหน่ง B ที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และสมบัติกักเก็บพลังงานในเซรามิกเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อน NaNbO3- Bi(Li, B˝)O3Pathit Premwichit; พาทิศ เปรมวิชิต; Sasipohn Prasertpalichat; ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร; Naresuan University; Sasipohn Prasertpalichat; ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร; sasipohnp@nu.ac.th; sasipohnp@nu.ac.th
2565วิธีเชิงความหมายสำหรับสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบหลายมิติโดยอัตโนมัติNon Sanprasit; นนท์ แสนประสิทธิ์; Kraisak Kesorn; ไกรศักดิ์ เกษร; Naresuan University; Kraisak Kesorn; ไกรศักดิ์ เกษร; kraisakk@nu.ac.th; kraisakk@nu.ac.th
2565ผลของการเติมไอออนร่วมที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไฟฟ้าของเซรามิก Bi0.47Na0.47Ba0.06TiO3Anupong Luangpangai; อนุพงศ์ หลวงปางอ้าย; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
2565ระบบควบคุมรังสียูวีทำงานตามการตั้งเวลาและเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสำหรับการฆ่าเชื้อโรคChatpong Kobkam; ชัชพงศ์ กอบกำ; Kachain Dangudom; คเชนทร์ แดงอุดม; Naresuan University; Kachain Dangudom; คเชนทร์ แดงอุดม; kachaind@nu.ac.th; kachaind@nu.ac.th
2023Development of low cost optical sensors for produce quality evaluationAttawit Praiphui; อรรถวิท ไพรผุย; Filip Kielar; Naresuan University; Filip Kielar; filipk@nu.ac.th; filipk@nu.ac.th
2566โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Ba0.97Ca0.03)(Ti094Sn0.06)O3 ที่แทนที่ Sn4+, Ti4+ ด้วย Mn4+, W4+ และ Zr4+Thanakrit Onsri; ธนกฤต อ่อนศรี; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
2565ผลของวัสดุอีพ็อกซีชีวภาพและคาร์บอกซิเลตพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตต่อการเตรียมและสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีมอร์ตาร์ และอีพ็อกซีมอร์ตาร์ดัดแปรWanwisa Singtong; วันวิสา สิงห์ทอง; Chor. wayakron Phetphaisit; ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์; Naresuan University; Chor. wayakron Phetphaisit; ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์; chorwayakronp@nu.ac.th; chorwayakronp@nu.ac.th
2565การปรับปรุงวิศวกรรมคุณลักษณะสำหรับตัวจำแนกประเภทแบบต้นไม้สำหรับการตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายKittiphop Mahawan; กิตติภพ มหาวัน; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2022ACTIVATED CARBON PREPARATION FROM SUGARCANE LEAF VIA LOW TEMPERATURE HYDROTHERMAL FOR AQUATIC TREATMENTKanyanat Tawatbundit; กัญญาณัฐ ธวัชบัณฑิต; Sumrit Mopoung; สัมฤทธิ์ โม้พวง; Naresuan University; Sumrit Mopoung; สัมฤทธิ์ โม้พวง; sumritm@nu.ac.th; sumritm@nu.ac.th
2565การออกฤทธิ์ของสารประกอบชีวภาพจากไหมข้าวโพดหวาน (Zea mays L.) หมักKamonwan Pholphikul; กมลวรรณ ผลพิกุล; Sirilux Chaijamrus; สิริลักษณ์ ชัยจำรัส; Naresuan University; Sirilux Chaijamrus; สิริลักษณ์ ชัยจำรัส; siriluxc@nu.ac.th; siriluxc@nu.ac.th
2565โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของมัลติเฟร์โรอิกคอมโพสิต BCT-NZF ที่เตรียมโดยวิธีการเผาไหม้สถานะของแข็งNutkamon Sonchaopri; ณัฐกมล สนชาวไพร; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
2565ผลของการเติมแบบผู้รับ และผู้ให้ ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BaTi0.91Sn0.09O3 (BTS)Wiwat Pattanakasem; วิวรรธน์ พัฒนเกษม; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
2565ผลของปริมาณ La3+, CaZrO3 และ Ba(Sn0.7Nb0.24)O3 ที่มีต่อสมบัติทางไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานของเซรามิก (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้สถานะของแข็งBhoowadol Thatawong; ภูวดล ถาต๊ะวงค์; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69
 next >