Browsing by Author กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดหาช่างเสริมความงามPloyngam Reowngam; พลอยงาม เร็วงาม; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; kanokkarnn@nu.ac.th; kanokkarnn@nu.ac.th
2566การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากBanlang Pattanasiri; บัลลังก์ พัฒนาศิริ; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; kanokkarnn@nu.ac.th; kanokkarnn@nu.ac.th
2565การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุในการใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ในประเทศไทยSomchok Ninpao; สมโชค นินเป้า; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; kanokkarnn@nu.ac.th; kanokkarnn@nu.ac.th
2565การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารในประเทศไทยPannaporn Yotsri; ภัณภร ยอดศรี; Kanokkarn snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Kanokkarn snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; kanokkarnn@nu.ac.th; kanokkarnn@nu.ac.th
2563การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของนวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยPEERANAT INKAEW; พีรณัฐ อินทร์แก้ว; Kanokkarn snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2565ความตั้งใจในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีแชทบอทเป็นองค์ประกอบThanachit Chaiyapornpattana; ธนชิต ไชยพรพัฒนา; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Kanokkarn Snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; kanokkarnn@nu.ac.th; kanokkarnn@nu.ac.th
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบการช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักการออนโทโลจีจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Michael Brueckner
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่งจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; นฤพนธ์ พนาวงศ์; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Michael Brueckner
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพยากรณ์และการวัดประสิทธิภาพความแม่นยำของราคาหลักทรัพย์ใน ประเทศไทย โดยวิธีอารีมา(ARIMA)กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
2563โมเดลการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุWARUNEE KAEWKINGCHAN; วารุณี แก้วกิ่งจันทร์; Kanokkarn snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications