Browsing by Author Naresuan University

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 59 to 78 of 555 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565STEAM Education for Creative Thinking Skills and Attitude towards Science on Nutrient of Grade  6 StudentsTanyared Konjantes; ธัญญเรศ ก้อนจันทร์เทศ; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; Naresuan University; Sirinapa Kijkuakul; สิรินภา กิจเกื้อกูล; sirinapaki@nu.ac.th; sirinapaki@nu.ac.th
2021A study of communicative strategies ofThai and Filipino teachers of EnglishPEERAPIMOL NAWAMAWAT; พีรพิมล นะวะมวัฒน์; Payung Cedar; พยุง ซีดาร์; Naresuan University; Payung Cedar; พยุง ซีดาร์; payungp@nu.ac.th; payungp@nu.ac.th
2022Study of Herbal Extracts for Antibacterial Activity and Type Three Secretion System Inhibitor in BacteriaPatipat Thinwang; ปฏิพัทธ์ ทินวัง; Rerngwit Boonyom; เริงวิทย์ บุญโยม; Naresuan University; Rerngwit Boonyom; เริงวิทย์ บุญโยม; rerngwitb@nu.ac.th; rerngwitb@nu.ac.th
2022The Study of Service Quality Factors on Student Satisfaction and Student Loyalty in Language Institute at Tak Special Economic ZoneWin Soe aung; Win Soe Aung; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; Naresuan University; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; aniruta@nu.ac.th; aniruta@nu.ac.th
2022The study of space weather at the beginning of the 25th solar cycleDechen Peldon; Dechen Peldon; Thiranee Khumlumlert; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; Naresuan University; Thiranee Khumlumlert; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; thiraneek@nu.ac.th; thiraneek@nu.ac.th
2022Sustainable alternative to Bhutan's housing constructionJigme Thinley; Jigme Thinley; Sirimas Hengrasmee; สิริมาส เฮงรัศมี; Naresuan University; Sirimas Hengrasmee; สิริมาส เฮงรัศมี; sirimash@nu.ac.th; sirimash@nu.ac.th
2022Two-dimensional electron system on a curved surface with a constant radiusNut Pramjorn; ณัฏฐ์ พรามจร; Attapon Amthong; อรรถพล อ่ำทอง; Naresuan University; Attapon Amthong; อรรถพล อ่ำทอง; attapona@nu.ac.th; attapona@nu.ac.th
2565กรอบการวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อบรรเทาภัยคุกคามต่อระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานThongrob Auxsorn; ธงรบ อักษร; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2564กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ปัญหาเเละโอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านรูปเเบบ B2B Marketplace ในยุคไทยเเลนด์ 4.0NANNAPHAT KUNDEE; นันท์นภัส กุนดี; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2565กลยุทธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการออมเงินกรณีชราภาพของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมPatthranit Tangrom; ภัทรานิษฐ์ แตงร่ม; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2565กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างโดยใช้เทคโนโลยี 4.0Pantita Kitjakarn; ปัณทิตา กิจการ; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th
2564กลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ประกอบการโลคอลแบรนด์กับผู้ประกอบการอินเตอร์แบรนด์CHANCHANOK THANAWAT; ฉันชนก ธนวัฒน์; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; pnomsits@nu.ac.th; pnomsits@nu.ac.th
2564กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกThitsana Unpai; ธิษณา อุ่นไพร; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; wasinl@nu.ac.th; wasinl@nu.ac.th
2565กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติAmnuay Phoeysiri; อำนวย เผยศิริ; Thaweesub Koeipakvaen; ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น; Naresuan University; Thaweesub Koeipakvaen; ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น; thaweesubk@nu.ac.th; thaweesubk@nu.ac.th
2566กลวิธีความไม่สุภาพและการกู้ภาพลักษณ์ในปริจเฉทรายการสัมภาษณ์บุคคลจากข่าวในกระแสNantaporn Sornjitti; นันทพร ศรจิตติ; Narongkan Rodsub; ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์; Naresuan University; Narongkan Rodsub; ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์; narongkanr@nu.ac.th; narongkanr@nu.ac.th
2564การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก SBNLT ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้แบบสถานะของแข็งTHANAPON SINKRUASON; ธนพล สินเครือสอน; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; Naresuan University; Theerachai Bongkarn; ธีระชัย บงการณ์; theerachaib@nu.ac.th; theerachaib@nu.ac.th
2564การควบคุมการสร้างกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้ความเข้มแสงไม่สม่ำเสมอPEERADECH LOUSUWANKUN; พีระเดช เล้าสุวรรณกุล; Niphat Jantharamin; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; Naresuan University; Niphat Jantharamin; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; niphatj@nu.ac.th; niphatj@nu.ac.th
2565การคัดกรองและการประเมินประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวไร่ในระดับโรงเรือนKhammool Khamsuk; คำมูล คำสุข; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; Naresuan University; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; juangjunj@nu.ac.th; juangjunj@nu.ac.th
2565การคัดกรองแอคติโนแบคทีเรียที่ผลิตรงควัตถุและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสำหรับการย้อมสีไหมTananya Nuanjohn; ธนัญญา นวลจอน; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; Naresuan University; Juangjun Jumpathong; จวงจันทร์ จำปาทอง; juangjunj@nu.ac.th; juangjunj@nu.ac.th
2565การคัดเลือกซัพพลายเออร์วัตถุดิบสำหรับผู้รับจ้างผลิตอาหารเสริมในประเทศไทยSuphakanang Yodkam; ศุภาคนางค์ ยอดคำ; Nattapol Paisarnvirosrak; ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์; Naresuan University; Nattapol Paisarnvirosrak; ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์; nattapolpa@nu.ac.th; nattapolpa@nu.ac.th