Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2563เจ้าพ่อโมกขละ: ความเชื่อเเละพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากSIRIWON MOONJAI; ศิริวรรณ มูลใจ; Catthaleeya Aung; แคทรียา อังทองกำเนิด; Naresuan University. Faculty of Humanities
2563การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ สายสกุลเชาวนปรีชาJARIYA BUAKHAM; จริยา บัวคำ; Pnomsit Sonparjuk; พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อส่งเสริมชีวิตด้านการดูแลสุขภาพสำหรับนักเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ซูแมคีPHONGLADDA PHUTLA; พงษ์ลัดดา พุดลา; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563การพัฒนารูปแบบภาพยนตร์สั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่นSUTEE JULAKARN; สุธีย์ จุฬากาญจน์; Jirawat Phirasant; จิรวัฒน์ พิระสันต์; Naresuan University. Faculty of Architecture, Art and Design
2563ผลการใช้โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อส่งเสริมลีลาชีวิตด้านการใช้เวลาว่าง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวNATTAWUT PIMPA; ณัฐวุฒิ พิมพา; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563ผลการใช้โปรแกรมเปตองเพื่อส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวKHANIT YUENYONG; คณิต ยืนยง; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563ผลของการใช้โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬาฟุตบอลหญิงBUDDEE NIEMKAOPET; บุตรดี เนียมเกาะเพ็ชร; Kajornsak Roonprapunta; ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563ผลของการฝึกเสิร์ฟควบคู่กับการฝึกจินตภาพที่มีผลต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อชายSEKSIT TAWONSIRI; เศกสิทธิ์ ถาวรศิริ; Kajornsak Roonprapunta; ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563อุดมการณ์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAIYADA KLINAON; ไอยดา กลิ่นอ้น; Chommanad Intajamornrak; ชมนาด อินทจามรรักษ์; Naresuan University. Faculty of Humanities
2563รูปแบบการจัดการโปรแกรมกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุEAKKASIT HAKAEAW; เอกสิษฐ์ หาแก้ว; Arphat Tiaotrakul; อาพัทธ์ เตียวตระกูล; Naresuan University. Faculty of Education