Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-14 of 14 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของกระบวนการทำแห้งต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาน้ำอบแห้งนิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
2562รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์กะปิระหว่างกระบวนการหมักต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระกมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
2563รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของการทำเอนแคปซูเลชันของสารสกัดใบโหระพา (Ocimum basilicum L.) ต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหารระหว่างการเก็บรักษานิติพงศ์ จิตรีโภชน์; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; ธีรพร กงบังเกิด
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูปธีรพร กงบังเกิด; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์