Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 891 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การวิเคราะห์ประโยชน์และต้นทุนส่วนเพิ่มของคาร์บอนเครดิตที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน Solar Rooftop ของอาคารโรงงานTHITIPHAN TECHASITTINUN; ฐิติพันธ์ เตชะสิทธินันท์; Prapita Thanarak; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; Naresuan University. School of Renewable Energy and Smart Grid Technology
2565วิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของอมนุษย์ในป่าหิมพานต์ จากนวนิยาสยชุดหิมวันต์รัญจวนBusayamas Nuanngam; บุษยมาส นวนงาม; Pakpoom Sookcharoen; ภาคภูมิ สุขเจริญ; Naresuan University; Pakpoom Sookcharoen; ภาคภูมิ สุขเจริญ; pakpooms@nu.ac.th; pakpooms@nu.ac.th
2563การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณยาจากโรงพยาบาลวัฒนานครสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลSUTHIMA GERDTHONG; สุธิมา เกิดทอง; Nilawan Upakdee; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
2563การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยโดยเทคนิคการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียnalytics TechniquesSANYA KHRUAHONG; สัญญา เครือหงษ์; Anirut Asawasakulsorn; อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2564รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัลSIRIKASEM SIRILAK; ศิริเกษม ศิริลักษณ์; Jitima Wannasri; จิติมา วรรณศรี; Naresuan University. Faculty of Education
2564การประยุกต์ใช้ฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับสุกรอนุบาลWATCHARIN OMTHONGLANG; วัชรินทร์ อ้มทองหลาง; Wandee Tartrakoon; วันดี ทาตระกูล; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2563การประเมินระดับที่เหมาะสมของใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กKHATTIYA LANPANG; ขัตติยา ล้านแปง; Tossaporn Incharoen; ทศพร อินเจริญ; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2563การพิจารณาการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในทางปฏิบัติเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตามเครื่องมือทำนายโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรีย Mclsaac ในโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบ ณ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ :การทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังRUETHAIRAT SRIKWAN; ฤทัยรัตน์ ศรีขวัญ; Prayuth Poowaruttanawiwit; ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
2563การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการปกป้องเซลล์ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากสาหร่ายอาร์โทรสไปร่าพลาเทนซิสในเซลล์กล้ามเนื้อหนูNATTAYA WONGYAI; นาตยา วงศ์ใหญ่; Amnat Phetrungnapha; อำนาจ เพชรรุ่งนภา; Naresuan University. Faculty of Medical Science
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกSUCHADA PICHAITUM; สุชาดา พิชัยธรรม; Yuwayong Juntarawijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Naresuan University. Faculty of Nursing