Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 176 to 195 of 5740 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557กรณีศึกษาการใช้ระบบปรับอากาศ แบบแยกส่วนแทนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจักรกริช แย้มกลีบ; วิสุทธิ์ รงค์ทอง; นิภัทร์ เพชระบูรณิน
2557กรณีศึกษาการใช้ระบบปรับอากาศแบบปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของสารทำความเย็น (VRF) สำหรับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจิตรดิลก ชูเพชร; สรวิศ มาพิจารณ์; ศิวัช หริ่มสืบ
2552กรณีศึกษาการใช้วิชากวิศวกรรมโยธาเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชฎาพร แตงไทย; วัชรากร ฐิตินทรางกูร; สถาพร พันศรี; สราวุฒิ แสงทอง
2550กรณีศึกษางานเชื่อมโครงสร้างเหล็กและแท่นเจาะ ณ บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จ.สมุทรปราการไพรศาล อินหลี
2552กรณีศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อผิวงานกัดโลหะสวัสดิพงษ์ วอทอง; อัศนัย ชื่นศิริ
2549กรณีศึกษาวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ในโหมดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องธีรพงษ์ ก่อเกิด; ธีระพงศ์ ฮมภาราช
2547กรณีศึกษาอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่ 6 บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ภูษิต แจ่มหม้อ; อภิสิทธิ์ งามเนตร
2543กรณีศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท.จตุพล ฝาระมี
2556กรณีศึกษาแนวทางการลดความร้อนของหลังคาโดยการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์อาทิตย์ ต่อกัน; วัลลภ แก้วทุ่ง; จักรพงศ์ เรื่อศรีจันทร์
2551กรณีศึกษาและวิเคระห์อุณหภูมิที่มีผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำจารึก จันทร์พุฒ; ทิวทัศน์ คำหลวงแว่น
2558กรรมวิธีทางความร้อนของเศษทับทิมขนาดเล็กสุธากร กรเกตุสกุล; สุรินทร์ แซ่เลี่ยว
2565กรอบการวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกเหตุการณ์เพื่อบรรเทาภัยคุกคามต่อระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานThongrob Auxsorn; ธงรบ อักษร; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; Naresuan University; Winai Wongthai; วินัย วงษ์ไทย; winaiw@nu.ac.th; winaiw@nu.ac.th
2556กระบวนการการกำจัดเซลล์ของหลอดลมสุกรด้วยเทคนิคการอัดคลายแรงดันแบบช่วงร่วมกับการใช้เอนไซม์เดือนเพ็ญ คำภู; ภรณี ศรีหิรัญ
2564กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประชาธิปไตยNATTAKIT KEAWTHONG; ณัฐกิตติ์ เขียวทอง; Atchara Sriphan; อัจฉรา ศรีพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2553กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิคความเร็วสูงสมศักดิ์ กลัดจ้อย; วิรุจน์ ภูกิ่งผา
2566กระบวนการสื่อสารเพื่อการสงเคราะห์สุนัขขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในรูปแบบเฟซบุ๊กแฟนเพจMananya Chomchoei; มนันยา ชมเชย; Kittima Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; Naresuan University; Kittima Chanvichai; กิตติมา ชาญวิชัย; kittimac@nu.ac.th; kittimac@nu.ac.th
2558กระปุกออมสินแยกเหรียญอัตโนมัติฤทธิ์ณรงค์ บัวทอง
2562กลยุทธ์การจัดการกระบวนการผลิตและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานในยุค 4.0SUTTIDA CHAISRI; สุทธิดา ฉายศรี; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2560กลยุทธ์การจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติPIDCHAYAPA CHANTHASRI; พิชญาภา จันทศรี; Taweesak Sawangmek; ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ; Naresuan University. Faculty of Education
2564กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ปัญหาเเละโอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านรูปเเบบ B2B Marketplace ในยุคไทยเเลนด์ 4.0NANNAPHAT KUNDEE; นันท์นภัส กุนดี; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; woradechn@nu.ac.th; woradechn@nu.ac.th