Browsing by Author อรทัย ชินอัครพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การศึกษาสัญญะที่สื่ออุดมการณ์ในเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาYASINEE BOONMA; ญาศิณี บุญมา; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; Naresuan University; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; orathaic@nu.ac.th; orathaic@nu.ac.th
2565ความหมายและค่านิยมของคำรื่นหูในภาษาจ้วงถิ่นรั่วGUIYING LI; Guiying Li; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; Naresuan University; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; orathaic@nu.ac.th; orathaic@nu.ac.th
2562คำรื่นหูในภาษาเขมร : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์SOPHEAKTRA HIEN; Sopheaktra Hien; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; Naresuan University. Faculty of Humanities
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชาติพันธุ์ "ลาว" อุตรดิตถ์อัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมสืบสานอัญชลี วงศ์วัฒนา; อรทัย ชินอัครพงศ์; อัจฉรา อึ้งตระกูล
2564อรรถศาสตร์ปริชานของคำเรียกชื่อสัตว์ในภาษาไทยถิ่นเหนือ จังหวัดเชียงรายTEERARAT JABJAINAI; ธีรารัตน์ จับใจนาย; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; Naresuan University; Orathai Chinakkhrapong; อรทัย ชินอัครพงศ์; orathaic@nu.ac.th; orathaic@nu.ac.th