Browsing by Author วันดี ทาตระกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การประยุกต์ใช้ฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับสุกรอนุบาลWATCHARIN OMTHONGLANG; วัชรินทร์ อ้มทองหลาง; Wandee Tartrakoon; วันดี ทาตระกูล; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2564การพัฒนาอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับพ่อพันธุ์สุกร จากผลพลอยได้ของการผลิตถั่งเช่าสีทองONPREEYA CHOT; อรปรียา โชติ; Wandee Tartrakoon; วันดี ทาตระกูล; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2563ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกรหย่านมจากสไปรูลิน่าหมักADISAK KONGKEAW; อดิศักดิ์ คงแก้ว; Wandee Tartrakoon; วันดี ทาตระกูล; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านมวันดี ทาตระกูล; อมรรัตน์ วันอังคาร; กุลยาภัสร์ วุฒิจารี
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินระดับและอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำต่อละบายน้ำในสูตรอาหารใก่เนื้อทศพร อินเจริญ; วันดี ทาตระกูล; พรพรรณ รัตนะสัจจะ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านมวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; สนธยา นุ่มท้วม; อมรรัตน์ วันอังคาร; ทินกร ทาตระกูล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานจากกากมะเขือเทศและมันสำปะหลังวันดี ทาตระกูล; รังสรรค์ เจริญสุข; สนธยา นุ่มท้วม; วิภา หอมหวล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; วิภา หอมหวล; วรสิทธิ์ โทจำปา; ณิฐิมา เฉลิมแสน; ทินกร ทาตระกูล
2553โครงการการเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกรวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; วรสิทธิ์ โทจำปา; ทินกร ทาตระกูล; ณิฐิมา เฉลิมแสน