Browsing by Author ภูฟ้า เสวกพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาNatthawut Chimma; ณัฐวุฒิ ฉิมมา; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; pufas@nu.ac.th; pufas@nu.ac.th
2563การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อส่งเสริมชีวิตด้านการดูแลสุขภาพสำหรับนักเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ซูแมคีPHONGLADDA PHUTLA; พงษ์ลัดดา พุดลา; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563ผลการใช้โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อส่งเสริมลีลาชีวิตด้านการใช้เวลาว่าง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวNATTAWUT PIMPA; ณัฐวุฒิ พิมพา; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2563ผลการใช้โปรแกรมเปตองเพื่อส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวKHANIT YUENYONG; คณิต ยืนยง; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education
2566ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมกีฬาพื้นบ้านที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารJindaratn Sarakhon; จินดารัตน์ สาระคน; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; pufas@nu.ac.th; pufas@nu.ac.th
2564ผลของการใช้โปรแกรมหฐโยคะเพื่อส่งเสริมสมาธิในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายTHANYARAS SIRIKLINKHAE; ธัญญารัศมิ์ ศิริกลิ่นแคฆ์; Pufa Savagpun; ภูฟ้า เสวกพันธ์; Naresuan University. Faculty of Education