ผลงานวิจัยบุคลากร Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 679
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2020ทดสอบระบบพรทิพย์
2559รายงานการวิเคราะห์ปริมาณการรับหนังสือเข้าและส่งหนังสือออก ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558โสภา บุญเกิดกูล
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกแฟร์โรอิเล็กทริกชมพูนุช วรางคณากูล
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยผักตบชวาและน้ำยางธรรมชาติสมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์; ทนงศักดิ์ โนไชยา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มประชากรไทย (เขตภาคเหนือตอนล่าง)ภัชรพล สำเนียง
2556รายงานการประเมินผลโครงการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 ปีงบประมาณ 2556 : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัยนงนุช โอบะ; ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์; อัญชลี ทองเสน; ศิริกนก กลั่นขจร; อาชวศรี คำหอม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Pink pigmented fecultative methylotrophs (PPFMs) ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรหญ้าปักกิ่งศิริพรรณ สารินทร์; นารีลักษณ์ นาแก้ว; อภิชาติ ชิดบุรี
2559ประชากรและการอนามัยเจริญพันธุ์พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
2557งานวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนและผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2550-2557ปรารถนา เอนกปัญญากุล
2558การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนเงินทุนวิจัย และจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 สำหรับการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทนบงกช ประสิทธิ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เกรียงศักดิ์ เตมีย์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของพืชท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นสารกำจัดวัชพืชธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์, จวงจันทร์ จำปาทอง
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยวิธี Multiplex PCR และ Microscopic examinationทิพวรรณ สังขพงษ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ วิธีการตัดเหล็กเสริมเพื่อลดปริมาณเศษเหล็กสำหรับการผลิตกำแพงกันดินคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวแอลศรีวรรณ ฤทธิ์ภูริทัต; ศรายุทธ มาลัย
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนา Algorithm โดยใช้ฟัสซีลอจิก เพื่อการบริหารจัดการกำลังไฟฟ้าของระบบสมาร์ทไมโคตรกริด เพื่อลดผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; สุขฤดี สุขใจ
2558คู่มือการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ยี่ห้อ LEO รุ่น 1455 VPประกายทิพย์ กิติคุณ
2557รายงานฉบับสมบูรณ์คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ Carbon footprint for energy and environment management in sugar industryฉันทนา พันธุ์เหล็ก; สมชาย มณีวรรณ์; ประมวล ปุนปัน; เอกวิทย์ ใยดี
2557การประเมินการให้บริการ การใช้ห้องเรียนและสถานที่ภายในอาคารปราบไตรจักร ปีการศึกษา 2555สุมงคล สุดที่อยู่
2559คู่มือวิธีการตัดเหล็กเสริมในการผลิตกำแพงกันดินคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวแอลศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมนุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากพีระศักดิ์ ฉายประสาท; กวี สุจิปุลิ; พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 679
 next >