Browsing by Author โอรส รักชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนด้วยระบบตู้ทดลองภาคสนามเพื่อการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มระดับอุณหภูมิบรรยากาศในลักษณะเชิงเส้นตรงและผลผลิตรวมทั้งปริมาณสารอาหารประเภทกรดอะมิโนของถั่วเหลืองกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนในอนาคตตามฐานข้อมูลภาพฉายอนาคต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ (RCP) เพื่อประเมินผลกระทบต่อเนื่องระยะยาวต่อ ผลผลิต สารอาหาร สารแอนตี้ออกซิแดนท์ และลักษณะพันธุกรรม ของข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวดำ ที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับการสร้างแนวทางการรับมือในชุมชนกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ; ภาวัช วิจารัตน์
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลกระทบจากการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทยกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติกปวีนา น้อยทัพ; เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; โอรส รักชาติ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านมวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; สนธยา นุ่มท้วม; อมรรัตน์ วันอังคาร; ทินกร ทาตระกูล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; วิภา หอมหวล; วรสิทธิ์ โทจำปา; ณิฐิมา เฉลิมแสน; ทินกร ทาตระกูล
2553โครงการการเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกรวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; วรสิทธิ์ โทจำปา; ทินกร ทาตระกูล; ณิฐิมา เฉลิมแสน