Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565รูปแบบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาJetana Pongpayuha; เจตนา พงษ์พยุหะ; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุขChama Tiensopha; ชามา เทียนโสภา; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; Naresuan University; Sathiraporn Chaowachai; สถิรพร เชาวน์ชัย; sathirapornc@nu.ac.th; sathirapornc@nu.ac.th
2566รูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือWorrawat Kittiwang; วรวัติ กิติวงค์; Vithaya Jansila; วิทยา จันทร์ศิลา; Naresuan University; Vithaya Jansila; วิทยา จันทร์ศิลา; Vithayaj@nu.ac.th; Vithayaj@nu.ac.th