Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็ก ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์POOM POBSUWAN; ภูมิ พบสุวรรณ; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; warawuder@nu.ac.th; warawuder@nu.ac.th
2565การสร้างความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจากภาวะผู้นำองค์กรPiyachat Pomsuk; ปิยฉัตร ป้อมสุข; Siripen Dabphet; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร; Naresuan University; Siripen Dabphet; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร; siripend@nu.ac.th; siripend@nu.ac.th
2565การศึกษาสมรรถนะการให้บริการด้วยจิตบริการแบบไทยในตนของพนักงานในโรงแรมในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระยองTatiyaporn Sontham; ตติยาภรณ์ สอนธรรม; Jaruwan Daengbuppha; จารุวรรณ แดงบุบผา; Naresuan University; Jaruwan Daengbuppha; จารุวรรณ แดงบุบผา; jaruwand@nu.ac.th; jaruwand@nu.ac.th