Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยการเตรียมเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของปริมาณสารส่วนเกิน Bi₂O₃ และ K₂CO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผนึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกบิสมัทโพแทสเซียมไททาเนตอาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เซรามิก KNN-LS-BF ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกพิโซอิเล็ทริกบสมัทโซเดียมไททาเนต-บิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต-แบเรียมไททาเนตสามระบบที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์