Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 88 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกNARUECHORN PHUKOWLUAN; นฤชร ภูเก้าล้วน; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกNARACHAORN SRIRAWICHCHAIDACH; ณรัชช์อร สิรวิชญ์ชัยเดช; Wasin Liampreecha; วศิน เหลี่ยมปรีชา; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในเมืองรองทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1KATIKA KLINJANDANG; กติกา กลิ่นจันทร์แดง; Siripen Dabphet; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562ปัจจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอ่านนวนิยายในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์THANAKORN THEERAWUTTICHAIKIT; ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การสื่อความหมายจิตวิญญาณท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวผ่านนิเวศพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยPRAPAPORN SANYAKOON; ประภาพร แสนยากุล; Petchsri Nonsiri; เพชรศรี นนท์ศิริ; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563การสื่อสารทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลกSAOWALUK DISDEE; เสาวลักษณ์ ดิษดี; Nalinee Mohprasit; นลินี เหมาะประสิทธิ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2563โมเดลการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุWARUNEE KAEWKINGCHAN; วารุณี แก้วกิ่งจันทร์; Kanokkarn snae Namahoot; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562แรงจูงใจในการทำงานกับความต้องการอยู่ต่อของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์WANNIDA KANHA; วรรณิดา กันหา; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2564การวิเคราะห์มุมมองของผู้บริโภคผ่านการแสดงความคิดเห็น (ข้อคอมเมนต์) ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสมาร์ตโฟนบนโซเชียลมีเดียPATTANAPAN KLINHOM; พัฒนพันธ์ กลิ่นหอม; Woradech Na krom; วรเดช ณ กรม; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2562การศึกษาพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันPISIT YOTBUNTUENG; พิสิษฐ์ ยศบรรเทิง; Sampan Nettayanun; สัมพันธ์ เนตยานันท์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications