Browsing by Author เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021การพัฒนาสูตรและอายุการเก็บรักษาของน้ำมันมะคาเดเมียผสมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันถั่วดาวอินคาเพื่อผลิตอาหารเสริมที่มีความสมดุลของปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 6 ต่อกรดไขมันโอเมก้า 3JIRATCHAYA JUDPHOL; จิรัชยา จัดพล; Riantong Singanusong; เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติกปวีนา น้อยทัพ; เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; โอรส รักชาติ
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของความแก่อ่อนและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของถั่วดาวอินคาที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายและพิษณุโลกเหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้มที่สกัดด้วยคลื่นเสียง และการประยุกต์ใช้ในน้ำสลัดเหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; สุริยาพร นิพรรัมย์
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจความพร้อมของนิสิตต่อการเรียนภาคปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการเคมีและกายภาพ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรเหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; ศิริวงษ์ นิ่มนงค์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเพิ่มศักยภาพใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก : การออกแบบโรงงานต้นแบบ และการตลาดของผลิตภัณฑ์จิราภรณ์ สอดจิตร์; เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; กนกกานต์ วีระกุล