Browsing by Author อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์เดนไดรติกที่พัฒนาจากโมโนไซต์หลังได้รับการกระตุ้นManutsavee Khonlak; มนัสวี คนหลัก; Apirath Wangteeraprasert; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; Naresuan University; Apirath Wangteeraprasert; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ; apirathw@nu.ac.th; apirathw@nu.ac.th
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นพาหะของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนานและผลทางคลินิคในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนานพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์; พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล; อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน CD3E และ Nck ในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีเซลล์ด้วยโปรตีนจากเชื้อไวรัสเดงกี่อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ