Browsing by Author รุจโรจน์ แก้วอุไร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตปริญญาตรีตามแนวคิดการเรียนเชิงรุกร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์Apatcha Changkwanyeun; อพัชชา ช้างขวัญยืน; Rujroad Kaewurai; รุจโรจน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Rujroad Kaewurai; รุจโรจน์ แก้วอุไร; rujroadk@nu.ac.th; rujroadk@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายSarit Promthep; ศริทธิ์ พร้อมเทพ; Rujroad Kaewurai; รุจโรจน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Rujroad Kaewurai; รุจโรจน์ แก้วอุไร; rujroadk@nu.ac.th; rujroadk@nu.ac.th
2560รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังก้างปลาร่วมกับเฟซบุ๊กที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาโครงงานของนิสิตรุจโรจน์ แก้วอุไร; สุพรรณษา น้อยนคร