Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551โปรแกรมทดสอบทางวิศวกรรม รายวิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิษณุ จันทะคุณ; กฤษฎา อินทร์สุข; จักรพันธุ์ มูลฐี
2551การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์สำหรับงานคอนกรีตประสงค์ เพิ่มสุวรรณ; จักรพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา; พงศธร พิลึก
2551อิทธิพลของการใช้เส้นใยโพลิเอทิลีนต่อสมบัติเชิงกลของมอร์ด้าซีเมนต์และคอนกรีตภาสกร นนทจันทร์; เอนก เนตรธิยา; จตุรภัทร หอมจันทร์; รังสกฤษฎ์ อินทร์ประสงค์
2551การใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักเพื่อแทนที่มวลรวมละเอียดสำหรับการผลิตส่วนผสมชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทิพวรรณ เพียรธัญกิจ; อัญชลี กล้ากสิกรณ์; อดิศร ธรรมบุตร