Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-34 of 34 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2548การใช้คอนกรีตโครงสร้างและกระเบื้องหลังคาแทนมวลรวมคอนกรีตจุฑาทิพย์ เขียวแจ่ม; ฉลาด จุ้ยดอนกลอย; เจนณรงค์ สนองคุณ
2551การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์สำหรับงานคอนกรีตประสงค์ เพิ่มสุวรรณ; จักรพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา; พงศธร พิลึก
2551อิทธิพลของการใช้เส้นใยโพลิเอทิลีนต่อสมบัติเชิงกลของมอร์ด้าซีเมนต์และคอนกรีตภาสกร นนทจันทร์; เอนก เนตรธิยา; จตุรภัทร หอมจันทร์; รังสกฤษฎ์ อินทร์ประสงค์
2551การใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักเพื่อแทนที่มวลรวมละเอียดสำหรับการผลิตส่วนผสมชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทิพวรรณ เพียรธัญกิจ; อัญชลี กล้ากสิกรณ์; อดิศร ธรรมบุตร