Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานการวิจัยผลของพอลิแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยดิลไธอะแซมจากยาเม็ดตอกตรงอัษฎางค์ พลนอก
2552รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องสำอางค์บำรุงผิวผสมสารสกัดจากรำข้าวในอนุภาคระดับนาโนอัษฎางค์ พลนอก
2551รายงานการวิจัยผลของพอลิแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยดิลไธอะแซมจากยาเม็ดตอกตรงอัษฎางค์ พลนอก
2557การพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจมูกข้าวอัษฎางค์ พลนอก
2557เอกสารรายงานโครงการวิจัยเรื่องการวิจัยแหล่งน้ำแร่ใต้พื้นผิวดินและเสถียรภาพของปริมาณแร่ธาตุอัษฎางค์ พลนอก; อุปถัมภ์ นาครักษ์; มนทิรา มีขำ
2558เอกสารรายงานโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยการศึกษาคุณภาพและชนิดของการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรอัษฎางค์ พลนอก; อุปถัมภ์ นาครักษ์; มนทิรา มีขำ