Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของการกระเจิงที่ผิวรอยต่อ ต่อการขนส่งพาหะไฟฟ้าผ่านโครงสร้างผสมของเฟอโรแมกเนติก/ระบบที่มีการควบคู่กันของสปินกับวงโคจรแบบเดรสเซลฮอส/เฟอโรแมกเนติก ในระดับนาโนสเกลเอก จันต๊ะยอด
2558เอกสารรายงานโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยการศึกษาคุณภาพและชนิดของการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรอัษฎางค์ พลนอก; อุปถัมภ์ นาครักษ์; มนทิรา มีขำ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การประเมินศักยภาพที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลกจรัญธร บุญญานุภาพ; เดชา ดีผดุง