Browsing by Author เทวิน ธนะวงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2556พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วยแอนดรอยด์ OSเทวิน ธนะวงษ์
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงการสูญเสียเงินกู้กยศ. โดยวิธีฟัซซีนิวรอลเน็ตเวิร์คกับวิธีวิ้คราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเทวิน ธนะวงษ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้เทคนิคฐานกรณีคลุมเคลือสำหรับพยากรณ์การแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจากยาบนโทรศัพท์มือถืออดิเรก รุ่งรังษี; เทวิน ธนะวงษ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบจำลองพยากรณ์ปริมาณโรคอ้วนแบบอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ด้วยเทคนิคฟัซซี่ดาต้าไมนิ่ง : กรณีศึกษา นักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ประเทศไทย)เทวิน ธนะวงษ์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โปรแกรมระบบป้องกันยาตีกันสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงบนโทรศัพท์มือถือเทวิน ธนะวงษ์