Browsing by Author อนุสรณ์ วรสิงห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงเรียนอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์สมชาย มณีวรรณ์; อนุสรณ์ วรสิงห์; นิตยา อายุยืน; ณิชนันท์ คำนวนสินธุ์
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหยสมชาย มณีวรรณ์; นิตยา อายุยืน; ประไพ เปรมปรีดิ์; วิชุดา สุดเทศ; อนุสรณ์ วรสิงห์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบาอนุสรณ์ วรสิงห์; สมชาย มณีวรรณ์; โยธิน อึ่งกูล; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก; ยุภามาณี ยางจ้าน