Browsing by Author อนงค์พร ไศลวรากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกอนงค์พร ไศลวรากุล
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรือง โปรโตคอลที่มีความปลอดภัยสำหรับการใช้ข้อมูลลายนิ้วมือในการพิสูจน์ตัวบุคคลอนงค์พร ไศลวรากุล
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรือง โปรโตคอลที่มีความปลอดภัยสำหรับการใช้ข้อมูลลายนิ้วมือในการพิสูจน์ตัวบุคคลอนงค์พร ไศลวรากุล
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้นอนงค์พร ไศลวรากุล
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยอนงค์พร ไศลวรากุล
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาคำค้นภาษาธรรมชาติสำหรับเชิงความหมายอนงค์พร ไศลวรากุล