Browsing by Author วิภา หอมหวล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซีที่ปลูกในเขตจังหวัดพิษณุโลกวิภา หอมหวล; สุภาพร ธรรมสุระกุล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานจากกากมะเขือเทศและมันสำปะหลังวันดี ทาตระกูล; รังสรรค์ เจริญสุข; สนธยา นุ่มท้วม; วิภา หอมหวล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติวันดี ทาตระกูล; โอรส รักชาติ; วิภา หอมหวล; วรสิทธิ์ โทจำปา; ณิฐิมา เฉลิมแสน; ทินกร ทาตระกูล
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียม (Bradyrhizobium spp.) ที่แยกได้จากปมรากถั่วพุ่ม (Vigna spp.) ในสภาพไร่นาวิภา หอมหวล; มยุรี กระจายกลาง; ตระกูล นามโลมา
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมถั่วพุ่มในดินกรดที่ปนเปื้อนไกลโฟเสตวิภา หอมหวล; วภากร ศิริวงศ์; ตระกูล นามโลมา