Browsing by Author บงกช ประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนเงินทุนวิจัย และจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 สำหรับการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทนบงกช ประสิทธิ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินประโยชน์การใช้ที่ดินของการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตพลังงานทดแทนประพิธาริ์์ ธนารักษ์; พิสิษฎ์ มณีโชติ; บงกช ประสิทธิ์; ธีรารัตน์ จิระมะกร
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินผราเรดระยะไกลพิสิษฎ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; บงกช ประสิทธิ์; วิกานต์ วันสูงเนิน
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับมูลสัตว์ และเศษหญ้าในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรสหัถยา ทองสาร; บงกช ประสิทธิ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เปรียบเทียบการใช้ฉนวนกันความร้อนสำหรับเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชนสหัถยา ทองสาร; บงกช ประสิทธิ์; วิกานต์ วันสูงเนิน