Browsing by Author กวี สุจิปุลิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2560รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาวิธีการผลิตโปรตีน beta-cryptogein เพื่อใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตและสังเคราะห์สารสาโปนิน ในพรมมิ (โครงการ R2560B013)กวี สุจิปุลิ; สิริรัตน์ แสนยงค์; คำรพ รัตนสุต; เนริสา คุณประทุม
2558รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การเพิ่มประสิธฺภาพถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้คลื่นเสียงความถี่กวี สุจิปุลิ; คำรพ รัตนสุต; เนริสา คุณประทุม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมนุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากพีระศักดิ์ ฉายประสาท; กวี สุจิปุลิ; พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การประเมินความหลายหลายทางพันธุกรรมของกล้วยน้ำว้าในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เครื่องหมายชีวโมเลกุลกวี สุจิปุลิ; คำรพ รัตนสุตคำรพ รัตนสุต; สิริรัตน์ แสนยงค์; ฐนิตา บุญสร้างสม
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแผน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่างพีระศักดิ์ ฉายประสาท; กวี สุจิปุลิ; พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม