Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนด้วยระบบตู้ทดลองภาคสนามเพื่อการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มระดับอุณหภูมิบรรยากาศในลักษณะเชิงเส้นตรงและผลผลิตรวมทั้งปริมาณสารอาหารประเภทกรดอะมิโนของถั่วเหลืองกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์โลกร้อนในอนาคตตามฐานข้อมูลภาพฉายอนาคต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ (RCP) เพื่อประเมินผลกระทบต่อเนื่องระยะยาวต่อ ผลผลิต สารอาหาร สารแอนตี้ออกซิแดนท์ และลักษณะพันธุกรรม ของข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวดำ ที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับการสร้างแนวทางการรับมือในชุมชนกณิตา ธนเจริญชณภาส; โอรส รักชาติ; ภาวัช วิจารัตน์