Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาคสมยศ พลับเที่ยง
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง แอลฟา-อีตา-ไซ-เจราจตีชนิดคอนแทรกทีฟวางนัยทั่วไปในปริภูมิบีเมตริกบางส่วนอัญชลีย์ แก้วเจริญ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบแอลฟา-อีตา-ไซ-เจราจตี คอนแทรกทีฟวางนัยทั่วไปในปริภูมิแอลฟา-อีตา-เมตริกบริบูรณ์อัญชลีย์ แก้วเจริญ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไซ-แอลฟา-อีตา-แบบขยายในปริภูมิเมตริกอัญชลีย์ แก้วเจริญ; สมยศ พลับเที่ยง
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเสปคตรัมของราคาหุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาสิทธิเลือกแบบมีเส้นขอบเขตเอกรัฐ ไทยเลิศ