Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบอิสระสุขฤดี สุขใจ; ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; รัฐพร เงินมีศรี; คงฤทธิ์ แม้นศิริ
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนา Algorithm โดยใช้ฟัสซีลอจิก เพื่อการบริหารจัดการกำลังไฟฟ้าของระบบสมาร์ทไมโคตรกริด เพื่อลดผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; สุขฤดี สุขใจ
2560รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มและไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลมแบบพกพาฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; สุขฤดี สุขใจ; นิพนธ์ เกตุจุ้ย; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; รัฐพร เงินมีศรี; สมศักดิ์ แสวงศักดิ์; ไวพจน์ พินธุ; ณรงค์ฤทธิ์ โฉมนาค; ชาลี วารินธุ์