Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยการเตรียมเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยการสังเคราะห์เซรามิกที่ปราศจากตะกั่ว แบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่อุณหภูมิต่ำด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเลดแบเรียมไททาเนตที่เตรียม โดยวิธีผสมออกไซด์ธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดไททาเนตศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกพิโซอิเล็ทริกบสมัทโซเดียมไททาเนต-บิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต-แบเรียมไททาเนตสามระบบที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของ Na₂Co₃ และ K₂Co₃ ส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยการเตรียมผงผลึกและเซรามิกเลดสทรอนเชียมไททาเนตด้วยวิธีการเผาไหม้สมนึก รมณีย์พิกุล; ธีระชัย บงการณ์