Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2554รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการกลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; กรกนก อิงคนินันท์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการทำให้เกิดความเครียดโดยการจำกัดการเคลื่อนไหวกรกนก อิงคนินันท์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการทำให้เกิดความเครียดโดยการจำกัดการเคลื่อนไหวกรกนก อิงคนินันท์