Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ โปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกรองกาญจน์ ชูทิพย์; กรกนก อิงคนินันท์; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; Norman Scholfield
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนูกรองกาญจน์ ชูทิพย์; Norman Scholfield; กรกนก อิงคนินันท์; ณฐกร คำแก้ว
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ โปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกรองกาญจน์ ชูทิพย์; กรกนก อิงคนินันท์; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; Norman Scholfield
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอร์คูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์กรกนก อิงคนินันท์; กรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทกา โกรานา; อภิชาต สุขสำราญ; อรยา เครื่องทิพย์