ปริญญานิพนธ์ Collection home page

ปริญญานิพนธ์ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3517
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558การออกแบบสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เรื่อง "สองวันปั่นแพร่"ปุณพงศ์ พรพระพุทธ
2552ผลกระทบของวัสดุทางธรรมชาติต่อความต้านทนแรงกดของอิฐดินดิบกัมพล เพ็ขรล้อมทอง; ปิยพงษ์ ฉลูทอง; ประวีณา นาโควงค์
2548การตรวจสอบคุณภาพกำลังไฟฟ้าโดยการแปลงเวฟเล็ตต่อศักดิ์ บุญพรม; ธนาพันธ์ บัลลังก์นาค; ภูริ์ชยุต สุกายุ
2016Effects of process parameters on properties of transparent woodKanokwan Maneevorn; Satcha Panphet
2558เครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าแบบดิจิตอลโดยใช้ไอซี ADE7755 ANธนาภัทร สัจจวิมลกุล; เจษฎาพงษ์ ชมนวล
2551วิธีการปรับตัวเองอัตโนมัติเพื่อการปรับระดับแขนของหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อนุชิต ชุมทอง
2558การประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยน้ำกลั่นตัวชัยวัฒน์ พลวิเศษ; พนา เทพา; วสันต์ สายบัว
2556การพัฒนาถังปฎิกรณ์เดียวสำหรับกำจัดไนโตรเจนภายใต้การเติมอากาศแบบสลับมลธิรา โนจิตร; วรรณิตา ทองพัด
2552การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรศิวะวรรจน์ คณฑา; ชุติมา เฟื่องวิทยารัตน์; ลัดดาวรรณ จันทร์ตุ้น
2558โปรแกรมวิเคราะห์โหลดไฟลว์สำหรับระบบจำหน่ายแบบเรเดียลแรงดันต่ำบนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลอลงกรณ์ ติ๊บพรม
2016Effects of electrolyte concentration on properties of batteriesChanoknan Gomest; Warakorn Suriyatun
2552การศึกษาคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรณัฐวุฒิ มายา; ธีรนัย ศรีเรืองพันธ์; ฤกษ์มงคล สิทธิสงคราม
2556การศึกษาและทดสอบเครื่องพรวนกำจัดวัชพืชในนาข้าวจักรกฤษณ์ พลเก่ง; จิรพงศ์ สิริพิทักษ์เดช; ภัทรดนัย โกศลวรรธน์
2552การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : กรณีศึกษา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวรวีระชน เครือไชยแก้ว; สิปปกานต์ ใขเขียว
2556การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้วิทวัส หงษ์สาม; สกล นามวงษ์
2553การทดสอบแรงดึงของโลหะแผ่นเชื่อมพ่วงศิรวิชญ์ เจนใจ
2554การปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงแผนกสนับสนุนกระบวนการผลิต : กรณีศึกษา: บริษัทประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ชนสรณ์ มีโพธิ์; ณัฐวุฒิ ธนวิทยากร
2552การใช้แบบจำลองการวางแผนเชิงคณิตศาสตร์ช่วยในการวางแผนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติกิตติชัย มะณีแสง; เจนณรงค์ ปวงขันคำ
2552การวางแผนการปลูกและจัดหามันสำปะหลังสดสำหรับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังณัฐนันท์ เหลืองธิชัยวาณิช; ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ
2556การสร้างต้นแบบรถเข็นเอนกประสงค์ภูบดินทร์ ราชวงศ์; อนันท์ วงศ์ใหญ่
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3517
 next >