ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศสภามหาวิทยาลัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2561ระบบการได้มาและการประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไทย ทิพย์สุวรรณกุล
2564ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์สกุล
2563การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา-
2558ศาลปกครองกับคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฤทัย หงส์สิริ
2557กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาสุรพล นิติไกรพจน์
2561เรียนรู้จาก...คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัยนเรศวรเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์สกุล
2562ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2559ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาพีรเดช ทองอำไพ
2551สภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวิจารณ์ พานิช
2564ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทมหาวิทยาลัยที่ยั้งยืนเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์สกุล
2564องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานสำหรับมาตรวัดประเมินสถานะความเป็นอิสระ/คล่องตัวของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในบริบทการอุดมศึกษาไทยองอาจ นัยพัฒน์; ทวิกา ตั้งประภา; ปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์; ณัฐธยาน์ เลขะวัฒนพงษ์
2554กฎหมายและวิธีปฏิบัติสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบมีชัย ฤชุพันธุ์
2556การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา : บทบาทที่จำเป็นในปัจจุบันกิตติชัย วัฒนานิกร
2565เรียนรู้อย่างเข้าใจมาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุดม รัฐอมกฤต; ปกป้อง ศรีสนิท
2554คุณธรรม จริยธรรมของสภามหาวิทยาลัยปรีชา ช้างขวัญยืน
2556การประเมินสภามหาวิทยาลัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์; แทน พิธิยานุวัฒน์
2552แนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรวิจารณ์ พานิช
2554ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยปฏิรูปอุดมศึกษาวิจิตร ศรีสอ้าน
2551กลไกกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาวิจารณ์ พานิช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19