ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การศึกษาผลของสารบริสุทธิ์แคนนาบิไดออลต่อกลไกการดื้อยาหลายขนานผ่านการแสดงออกของยีน mdr1 และการขับยาออกนอกเซลล์ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดเพาะเลี้ยงชนิด K562/adrกันทะเขียว, จีรพรรณ; หวานใจ, ปรายฟ้า; ชูเชิด, ศิริภัค
2565การตรวจหาการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ในเชื้อ Enterobacterales ด้วยวิธี Blood-Modified Carbapenem Inactivation Method (Blood-mCIM) จากการเพาะเชื้อจากเลือดที่ให้ผลบวกโดยตรงโม้คำ, อวัสดา; ทองคำ, มณีวรรณ; อภิวัน, ปิยาภรณ์
2565การศึกษาความจำเพาะของแอนติบอดีต่อโปรตีน LipL32 บนตัวเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรคโดยเทคนิค indirect immunofluorescence assayวิลยะกูล, กฤติยาภรณ์; สังข์งิ้วงาม, จิตต์กาญจน์; โนศรี, จิรประภา
2565ผลของยาเคมีบำบัดต่อการแสดงออกของโมเลกุล DAMPs และการกระตุ้นการหลั่งไซโตไคน์ในผู้ป่วยมะเร็งพรมเกษา, อินธิรา; รักก้อน, บุษยา
2565การดัดแปลงน้ำยาโซเดียมลอริลซัลเฟตสำหรับการตรวจวัดฮีโมโกลบินปัญญาวงค์, พนิดา; คีรีธีระกุล, ลัดดาวรรณ; บูรณจารี, ทิพย์อัปสร
2565การวิเคราะห์ลำดับอาร์เอ็นเอของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ในการตอบสนองต่อไฮโดรควินินชิณพงษ์, ณัฐธยา; ตันเยี่ยน, ประอรนุช; เขตรักษา, ภาวรินทร์
2565การสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อราต่อเชื้อราก่อโรคมิวคอร์ไมโคสิสและโรคแอสเปอร์จิลโลสิสจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรขององค์การเภสัชกรรมที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ผู้รุ่งเรือง, พีรณัฐ; จันแรง, นราทิตย์; บำเพ็ญเชาว์, ชัชวาลย์
2565การใช้ Escherichia coli ในการสังเคราะห์โปรตีน S1 ของ SAR-CoV-2 ให้หลั่งออกภายนอกเซลล์ ผ่านระบบแฟลกเจลลาติณะคัด, ฐิติวรดา; ตะเอกา, นิภาพร; ฉิมทิม, ธีรภัทร
2565การตอบสนองต่อจํานวนเซลล์ IL-5+ และ IL-13+ ในหนูแฮมสเตอร์ ที่ถูกทําให้เป็นมะเร็งท่อนํ้าดีและได้รับการรักษาด้วยเมลาโทนินร่วมกับเจมไซตาบีนน้ำทิพย์, ปัณณพร; จีนยี่, ธีราภรณ์; สิทธิ, รัชยา
2565การประเมินสมรรถนะเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาด้วยวัสดุอ้างอิงทรงคาศรี, จิรสุดา; ชัยวันดี, ชลดา
2565ฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารมาดีคาสโซไซด์ต่อกระบวนการ Tumor cell-induced platelet aggregation ในเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรักษายากธิโนชัย, จิฬาภรณ์; น้อยเดช, นพรดา; เอี่ยมดำรงค์, ศรสวรรค์
2565การแสดงออกของ exosomal และ extracellular High mobility group box1 (HMGB1) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดปิงเสาร์, กรรณิกา; สุธรรม, นิธิพร; ทองดี, บุษญานันต์
2565การศึกษานิติเรณูวิทยาเบื้องต้นโดยรอบตึกที่ทำการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกแต้มคม, ธนวัฒน์; พั้วทัด, อรรฆเดช; มีบุญ, สุรชัช
2565ผลของสารสามไฮดร๊อกซีเบต้าไอโอโนนต่อเซลล์มะเร็งเต้านมดอนพนัส, ปฐมาวดี; พลวัชรินทร์, สุภาวดี; อะคะเส, สุภาวดี
2565การศึกษาความชุกของยีน Metallo-ß-lactamase และ Oxacillinase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ไม่ไวต่อยาเมอโรพีเนมด้วยวิธี Multiplex PCRแสงไทย, วาลาสิณี; เอี่ยมกร่าง, ชนิกานต์; งามยิ่งสกุล, ณัฐวดี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15