Browsing by Author อรรถกร ทองทา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การประยุกต์ใช้ท่อนำแสงบนหลังคาทดแทนแสงประดิษฐ์เพื่อประหยัดพลังงานภายในอาคาร      JIRAPHORN MAHAWAN; จิราพร มหาวัน; Atthakorn Thongtha; อรรถกร ทองทา; Naresuan University; Atthakorn Thongtha; อรรถกร ทองทา; atthakornt@nu.ac.th; atthakornt@nu.ac.th
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นขอวงระบบปรับอากาศอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาท่อความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ระบบจำลองผลิตไฟฟ้าจากชุดคอนเดนซิ่งของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ธนาพล ปธานิน; ชนิตา มะโน
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้ของเสียจาากอุตสาหกรรมน้ำตาลสำหรับพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์