Browsing by Author อนามัย นาอุดม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุดจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดม
2564การเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยลอจิสติกและเทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์การเป็นโรคเบาหวานRATCHANEEWAN PAISANWARAKIAT; รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University. Faculty of Science
2566การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการจำแนกข้อมูลด้านสุขภาพJiranan Pongthao; จีรนันท์ ป้องท้าว; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; anamain@nu.ac.th; anamain@nu.ac.th
2566การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบการจำแนกกับข้อมูลด้านการเงินPraifa Kosasirisin; ปรายฟ้า โกษศิริศิลป์; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; anamain@nu.ac.th; anamain@nu.ac.th
2563การเปรียบเทียบวิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยใช้การค้นหาแบบขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการค้นหาแบบจำลองการอบเหนียวPERAPHAT PHAKPOOMKAMONLOEST; พีรภัทร์ ภาคภูมิกมลเลิศ; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University. Faculty of Science
2565การเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างตัวแบบการจำแนก ด้วยการปรับปรุงชุดข้อมูลอสมดุลWARITPON SAENGTHONGRATTANACHOT; วริทธิ์พล แสงทองรัตนโชติ; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; Naresuan University; Anamai Na-udom; อนามัย นาอุดม; anamain@nu.ac.th; anamain@nu.ac.th
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างอนามัย นาอุดม; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการหาค่าเหมาะสมในการออกแบบแผนแบบทดลองสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์อนามัย นาอุดม; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล