Browsing by Author สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การวิเคราะห์จีโนมและการแสดงออกยีนของ Acinetobacter baumannii ระหว่างการติดเชื้อแบคเทอริโอเฟจเพื่อการนำเปปไทด์จากแบคเทอริโอเฟจไปประยุกต์ใช้SUPAT KHONGFAK; สุพัฒน์ คงฟัก; Sutthirat Sitthisak; สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; Naresuan University; Sutthirat Sitthisak; สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; sutthiratsi@nu.ac.th; sutthiratsi@nu.ac.th
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนผสมจาก heavy metal binding domain เพื่อใช้ในการกำจัดโลหะหนักสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาคุณสมบัติทางอณูชีววิทยา ของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอฟาจสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; ธวัชชัย กิตติ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษารูปแบบการดื้อยาและยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae ที่แยกได้จากเด็กที่มีสุขภาพดีสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา; ดวงกมล ขันธเลิศ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A. baumannii ที่ดื่อยาสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์; ดวงกมล ขันธเลิศ