Browsing by Author สุขฤดี สุขใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาโมเดลต้นแบบเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจการพยากรณ์ทางคลินิกในแพทย์แผนไทยJAKRAPUN JUMPAKAEW; จักรพันธุ์ จำปาแก้ว; Sukruedee Sukchai; สุขฤดี สุขใจ; Naresuan University; Sukruedee Sukchai; สุขฤดี สุขใจ; Sukruedeen@nu.ac.th; Sukruedeen@nu.ac.th
2561รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนา Algorithm โดยใช้ฟัสซีลอจิก เพื่อการบริหารจัดการกำลังไฟฟ้าของระบบสมาร์ทไมโคตรกริด เพื่อลดผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; สุขฤดี สุขใจ
2560รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มและไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลมแบบพกพาฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; สุขฤดี สุขใจ; นิพนธ์ เกตุจุ้ย; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; รัฐพร เงินมีศรี; สมศักดิ์ แสวงศักดิ์; ไวพจน์ พินธุ; ณรงค์ฤทธิ์ โฉมนาค; ชาลี วารินธุ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบอิสระสุขฤดี สุขใจ; ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; รัฐพร เงินมีศรี; คงฤทธิ์ แม้นศิริ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่เป้าหมายสุขฤดี สุขใจ; ธวัช สุริวงษ์; วิสุทธิ์ แช่มสะอาด; ไพฑูรย์ เหล่าดี; ปาณิสรา จันทร์แจ้ง
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบสะสมความร้อนที่ประยุกต์ใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กสุขฤดี สุขใจ; ยอดธง เม่นสิน; ไพฑูรย์ เหล่าดี
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์ศรายุทธ วัยวุฒิ; อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; สุขฤดี สุขใจ; เกียรติศักดิ์ ศรีพันธ์บุตร
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูประกอบพาราโบลาสุขฤดี สุขใจ; ธวัช สุริวงษ์; วิสุทธิ์ แช่มสะอาด; สรวิศ สอนสารี; ไพฑูรย์ เหล่าดี
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ๊คเตอร์อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; สุขฤดี สุขใจ; สรวิศ สอนสารี; วิสุทธิ์ แช่มสะอาด; ไพทูรย์ เหล่าดี